poniedziałek, 7 września 2020 10:52

Ponad 20 lat oczekiwania i w końcu jest! Pierwsi kierowcy wkrótce przejadą obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej

Autor Aleksandra Tokarz
Ponad 20 lat oczekiwania i w końcu jest! Pierwsi kierowcy wkrótce przejadą obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej

Długo wyczekiwana obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej gotowa. Nowa obwodnica miasta to 7 kilometrów drogi, biegnącej od ulicy Warszawskiej do Piłsudskiego. Obwodnica pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta i poprawi bezpieczeństwo. Kiedy zostanie otwarta?

DK73 to połączenie między Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą. Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej była inwestycją niezwykle wyczekiwaną, biorąc pod uwagę duży ruch, który odbywał się przez centrum miasta i ruch tranzytowy z Kielc na południe Polski. Budowa obwodnicy związana była jednak z szeregiem problemów.

W październiku 2017 roku konsorcjum firmy VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner), które zajmowało się budową obwodnicy, przerwało prace. Wykonawca nie wywiązał się wówczas z zapisów umowy i harmonogramu. Prace mocno się opóźniały, a program naprawczy nie został przedstawiony. Niezrealizowane zostały także zobowiązania w zakresie wypłaty wynagrodzeń na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców. 20 października GDDKiA wysłała do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od kontraktu przez GDDKiA, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

25 kwietnia 2018 r., po przebadaniu złożonych ofert, na kontynuację budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej wyłoniono tą najkorzystniejszą. Złożyło ją konsorcjum polsko-węgierskie : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX  Sp. z o.o. - (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner), które wyceniło budowę na ponad 102 mln zł. Roboty, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, miały zostać ukończone w terminie 15 miesięcy od daty zawarcia umowy. Biorąc pod uwagę dwie trzymiesięczne przerwy zimowe, zakończyć miały się 10 kwietnia 2020 roku. Terminu nie udało się jednak dotrzymać, głównie przez kłopoty z pogodą i liczne podtopienia na terenie budowy. Prace ostatecznie zakończyły się w trakcie tegorocznych wakacji, a ostatnie tygodnie były czasem prac odbiorczych i wykończeniowych, które polegały, na przykład, na malowaniu pasów.

Po ponad 20 latach pierwsi kierowcy będą mogli w końcu oficjalnie przejechać nową obwodnicą miasta. Droga liczy blisko 7 kilometrów. Rozpoczyna się na 108 km istniejącej obecnie drogi krajowej nr 73 w miejscowości Gruszów Mały i kończy się na 115 km w ciągu ul. Piłsudskiego.

Oddanie nowej drogi do ruchu zaplanowano już dziś, 7 września, o 15:30.

fot. GDDKiA

Dąbrowa Tarnowska - najnowsze informacje