wtorek, 22 września 2020 16:49

Poseł Sowa: To atak kurator Barbary Nowak na "niepokornego" samorządowca

Autor Marzena Gitler
Poseł Sowa: To atak kurator Barbary Nowak na "niepokornego" samorządowca

– Wystąpienie kurator jest iście kuriozalne i raczej nie ma go co rozpatrywać w kategoriach przepisów prawa – komentuje poseł Marek Sowa i zapowiada, że zajmie się sprawą skargi Barbary Nowak na burmistrza Wieliczki, w której sugeruje ona odwołanie Artura Kozioła.

Przypominamy, że Małopolska Kurator Oświaty wystosowała skargę do wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Pisaliśmy o niej tu:

Małopolska Kurator: Burmistrz Wieliczki przekroczył swoje kompetencje
Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak, złożyła skargę do wojewody małopolskiego na burmistrza Wieliczki, Artura Kozioła. Czy sprawa będzie miała dalszy ciąg?

Okazało się, że w skardze Barbara Nowak zarzuciła burmistrzowi Wieliczki, Arturowi Koziołowi szereg działań, które nie miały miejsca. „W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty, Miasto i Gmina Wieliczka bezpodstawnie i z naruszeniem obowiązujących procedur dokonało zawieszenia zajęć w świetlicach szkolnych do dnia 18 września” – czytamy w piśmie małopolskiej kurator. Tymczasem faktycznie burmistrz Wieliczki wydał zalecenie nie otwierania świetlic do 20 września, ale po nie uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, zostały one otwarte od 1 września. Piszemy o tym tu:

Wielicki sanepid nie zgodził się na zamknięcie świetlic szkolnych. Dlaczego?
Burmistrz Wieliczki, jako organ prowadzący w rekomendacjach dla szkół i przedszkoli w związku z funkcjonowaniem w czasie epidemii zalecił m.in. zamknięcie świetlic w placówkach. Jednak świetlice pozostną otwarte. To decyzja wielickiego sanepidu.

Kurator twierdzi również, że burmistrz „inicjuje” odgórne zawieszania zajęć. Na to też nie ma przykładów. Zdaniem Barbary Nowak Miasto i Gmina Wieliczka wkracza „w kompetencje dyrektorów szkół w zakresie wykonywania przez nich zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – zabraniając im udziału w konferencji organizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty (…)”. Tymczasem burmistrz nikomu niczego nie zabronił, a jedynie nie rekomendował udziału w konferencji, na której w jednej sali mieli spotkać się dyrektorzy placówek oświatowych z dwóch powiatów. I co ciekawe, niektórzy z dyrektorów wielickich szkół wzieli w niej udział, wbrew jego opinii. O tym, dlaczego wydał takie rekomendacje i co do świetlic i co do udziału w konferencji powiedział w wywiadzie dla Głos24.

Burmistrz Artur Kozioł: Do 20 września świetlice szkolne powinny być zamknięte
Pod koniec sierpnia burmistrz Wieliczki, podobnie jak inni samorządowcy, wydał rekomendacje, jak mają funkcjonować wielickie szkoły i przedszkola. O powodach tej rekomendacji i sytuacji w wielickiej oświacie rozmawiamy z burmistrzem Arturem Koziołem.

W końcu – podsumowując - kurator w oficjalnym piśmie zarzuca Arturowi Koziołowi że „ostentacyjnie oświadcza, iż nie będzie przestrzegał przepisów prawa, uzurpując sobie wyłączną kompetencję do oceny sytuacji epidemicznej i podejmowanie stosownych działań wbrew procedurom regulującym funkcjonowanie szkół i zawieszanie w nim zajęć”. Domaga się też działań nadzorczych, łącznie z odwołaniem włodarza Wieliczki i wprowadzeniem zamiast niego komisarza.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy posła Marka Sowę, który w latach 2006–2010 był członkiem zarządu województwa, następnie do 2015 marszałkiem województwa małopolskiego.

– To lakoniczne oskarżenia o łamanie prawa, które tak naprawdę nie mają potwierdzeni w jakichkolwiek faktach – skomentował. – Przypomnę, że gminy są jednostką prowadząca placówki oświatowe, a burmistrz jest pracodawcą dla dyrektorów. Ale pomimo takiego umocowania prawnego burmistrz Wieliczki skierował wyłącznie zalecenia w tej sprawie i to w sytuacji – o czym warto pamiętać – gdy Kraków był żółtą strefą, a więc można powiedzieć, że Wieliczka położona po sąsiedzku była dość mocno zagrożona tą sytuacją, na pewno bardziej niż znaczna część regionu.

– Te kłamstwa, które wypisuje Barbara Nowak, są bulwersujące tym bardziej, że mówimy o osobie, która ma nadzór merytoryczny nad wychowywaniem najmłodszego pokolenia. Nie pierwszy raz zresztą bulwersuje – dodaje Marek Sowa.

– To nie jest pierwsza szarża pani kurator nie mająca umocowania prawnego, a mająca chyba dość mocne umocowanie polityczne – zauważa poseł PO. – Szczerze powiedziawszy nie sądzę, aby te jej harce spowodowały jakąś złość w obozie Prawa i Sprawiedliwości. Raczej wpisują się one w politykę PiS-u. I to jest być może kolejny z elementów próby ujarzmienia niepokornego samorządowca w trybie administracyjnym, bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację. Jak usłyszałem, że odchodzi z Urzędu Wojewódzkiego mecenas Charapusta to jestem całkowicie zaskoczony, bo takiego drugiego eksperta w zakresie prawa administracyjnego nie znam. Jestem pewien, że on by czegoś takiego nie przepuścił, ale skoro go już w Urzędzie Wojewódzkim nie będzie, to mogę przypuszczać, że najpierw zapadnie decyzja, a potem pojawią się jakieś para-prawne uzasadnienia. Oni po prostu mogą robić wszystko.

– Mogę zapewnić, że w tej sprawie będę podejmował interwencję. Czuję solidarność z samorządowcami i uważam, że nie wolno milczeniem pomijać tego typu harców, bo one w mojej ocenie nie są przypadkowe – mówi poseł Sowa.

Zobacz też komentarz do skargi dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru MUW w Krakowie, mec. Mirosława Charpusty:

Barbara Nowak ostro o burmistrzu Wieliczki. Czy Artur Kozioł zostanie odwołany?
Czy burmistrz Wieliczki łamie prawo? Takie zarzuty postawiła mu Małopolska Kurator Oświaty, Barbara Nowak, która domaga się podjęcia działań nadzorczych wojewody łącznie z odwołaniem włodarza Wieliczki.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje