piątek, 15 stycznia 2021 09:53

Powiat brzeski: Które przedszkola będą dyżurowały w wakacje 2021 r.?

Autor Mirosław Haładyj
Powiat brzeski: Które przedszkola będą dyżurowały w wakacje 2021 r.?

W przypadku, gdy liczba dzieci zapisanych do przedszkola w okresie wakacji będzie mniejsza niż 8, dyżuru w określonym zawiadomieniem terminie nie będzie.

Urząd Miasta podał informację o dyżurujących w wakacje placówkach na terenie powiatu brzeskiego. Opłata za korzystanie z przedszkola będzie przyjmowana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem dyżuru. Brak wpłaty w określonym terminie spowoduje skreślenie z listy dzieci zgłoszonych na dyżur. Opłata za przedszkole pobierana jest zgodnie z Uchwałą Nr LIV/393/2018 Rady Miejskiej w Brzesku, z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola oraz oddziały przedszkolne przy szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzesko (Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 6059).

Stawka żywieniowa w okresie dyżuru wakacyjnego bedzie wynosić 6,00 zł
(śniadanie: 1,50zł; obiad: 3,20 zł; podwieczorek: 1,30 zł).

W przypadku, gdy liczba dzieci zapisanych do przedszkola w okresie wakacji będzie mniejsza niż 8, dyżuru w określonym zawiadomieniem terminie nie będzie.


Publiczne Przedszkole Nr 4 w Brzesku
ul. Ogrodowa 10, tel: 014 68 49 441

01.07 - 16.07.2021 r. 12 dni roboczych

Publiczne Przedszkole Nr 9 w Brzesku
ul. Browarna 9, tel: 014 68 49 446

19.07 - 30.07.2021 r. 10 dni roboczych

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Jadownikach
ul. Szkolna 5, tel: 014 66 33 009

02.08 - 13.08.2021 r. 10 dni roboczych

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Brzesku
ul. Królowej Jadwigi 18, 014 68 63 520

16.08 - 31.08.2021 r. 12 dni roboczych

Inf.: UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje