piątek, 4 czerwca 2021 07:28

Powiat krakowski. Nowa droga połączy dwie gminy. Budowę oficjalnie rozpoczęto

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat krakowski. Nowa droga połączy dwie gminy. Budowę oficjalnie rozpoczęto

Inwestycja pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1154K na odcinku Przeginia-Sułoszowa” została oficjalnie rozpoczęta. Tak zwane "wbicie pierwszej łopaty" nastąpiło w środę, 2 czerwca.

- Nowa droga, która połączy Przeginię z Sułoszową, poprawi komfort podróżowania w tej części Małopolski. To również spore ułatwienie dla mieszkańców okolicznych miejscowości w dojazdach do pracy, czy szkoły bezpiecznie i szybko - podkreślał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Budowa nowej drogi rozpoczęła się w 2018 roku od ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. W wyniku postępowania przetargowego wybrano Pracownię Projektową Jadwiga Zbiegień. Prace projektowe trwały nieprzerwanie do lipca 2020 roku, do uzyskania decyzji ZRID. Koszt opracowania całości dokumentacji projektowej wyniósł niespełna 448 tys. zł. W ramach prac projektowych starano się zminimalizować zajęcie terenów prywatnych i jak najmniej ingerować w teren już zagospodarowany.

Dwa lata później, po podpisaniu porozumienia trójstronnego, ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W wyniku przeprowadzonego przetargu wybrano ofertę konsorcjum firm, którego liderem jest firma PRODiM, Oskar Niezabitowski, z ceną niemal 17 mln zł i terminem realizacji do połowy 2023 roku.

Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Liszek. Gmina odpowiada: „To najważniejsza inwestycja” [VIDEO]
Wiadomości Liszki. Mieszkańcy protestują przeciwko powstaniu obwodnicy Liszek. Wójt tłumaczy, iż ta jest inwestycją kluczową.

Zakres robót obejmuje: Rozbudowę istniejącej drogi powiatowej klasy Z na łącznej długości ok. 4265 m podzielonej na dwa odcinki, w tym: budowę nawierzchni jezdni z poboczem, ścieżki rowerowej dwukierunkowej z możliwością korzystania przez pieszych, chodnika, kanalizacji deszczowej oraz rowu, przebudowę oraz budowę zjazdów, przejść dla pieszych oraz przejść wraz z przejazdem dla rowerzystów, progów zwalniających oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Ponadto planowana jest budowa oświetlenia oraz montaż balustrady.

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pozostałe środki zostaną przekazane z budżetów: Powiatu Krakowskiego oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia oraz Sułoszowa.

fot. UMWM

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje