sobota, 29 maja 2021 09:21

Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Liszek. Gmina odpowiada: „To najważniejsza inwestycja” [VIDEO]

Autor Aleksandra Tokarz
Mieszkańcy nie chcą obwodnicy Liszek. Gmina odpowiada: „To najważniejsza inwestycja” [VIDEO]

Kontrowersje wokół planowanego przebiegu obwodnicy Liszek nie milką od kilkunastu tygodni. Mieszkańcy Cholerzyna protestują, obawiając się o swoją przyszłość. Władze gminy wyjaśniają jednak, że obwodnica jest kluczową inwestycją, której głównym zadaniem będzie udrożnienie ruchu w okolicy.

Cholerzyn to wieś w gminie Liszki, która od zachodu graniczy z Krakowem. Liczy ok. 1000 mieszkańców. Aktualnie przebiega przez nią droga wojewódzka DW780. W planach jest budowa obwodnicy Liszek. Na wieść o tym, iż droga miałaby przebiec przez centrum miejscowości, a efektem jej powstania byłyby zburzone domy i zniszczone tereny zielone, mieszkańcy rozpoczęli protest.

Więcej na ten temat w materiale:

Obwodnica Liszek zniszczy Cholerzyn. Zagrożony także Zalew Kryspinów
Cholerzyn – wieś w gminie Liszki, od zachodu granicząca z Krakowem. Liczy ok. 1000 mieszkańców. Aktualnie przebiega przez nią droga wojewódzka DW780. W planach jest budowa obwodnicy Liszek. Z tym, że ma ona przebiec ... przez centrum tej miejscowości.

Władze gminy tłumaczą jednak, iż inwestycja obwodnicy jest zadaniem strategicznym. Szczegóły przedstawił w rozmowie z naszą redakcją wójt gminy Liszki Paweł Miś.

Zburzone domy i zniszczone tereny zielone - to główne obawy mieszkańców Cholerzyna, związane z budową obwodnicy Liszek. Podkreślają oni, że nie kwestionują budowy obwodnicy w ogóle, ale protestują przeciwko prezentowanemu wariantowi. Zauważają, że odmawia im się dostępu do dyskusji publicznej. Czy to prawda i czy obawy mieszkańców są uzasadnione?

– Nie przypominam sobie, aby Stowarzyszenie chciało rozmawiać ze mną albo innymi przedstawicielami gminy na temat budowy obwodnicy. W związku z tym zarzut o braku chęci rozmowy jest nieprawdziwy. Jeśli chodzi natomiast o kwestię związaną z projektowaniem obwodnicy, w tym momencie Zarząd Dróg Wojewódzkich wybiera wykonawcę wielowariantowej koncepcji. Tak naprawdę, na dzień dzisiejszy, nie można powiedzieć, który  wariant zostanie wskazany i jaki ostatecznie obwodnica będzie miała przebieg. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że podkrakowskie gminy charakteryzują się dość zwartą zabudową, w związku z tym każda inwestycja drogowa wiąże się z koniecznością dokonania znacznej ingerencji w istniejącą zabudowę. Należy podkreślić, że właściciele takich budynków lub działek, otrzymują rekompensaty finansowe, zgodne z obowiązującymi cenami rynkowymi. Co warte podkreślenia, w tej wielowariantowej koncepcji będzie brany pod uwagę zarówno wariant północny, jak i południowy. Pragnę zaznaczyć, że ruch samochodowy w gminie z każdym rokiem się zwiększa, przybywa mieszkańców, rozwija się przemysł, w związku z tym budowa obwodnicy i wyprowadzenie ruchu poza centrum gminy jest konieczne i Gmina lobbuje za powstaniem obwodnicy w jak najszybszym czasie, jednak wybór wariantu pozostaje do decyzji ZDW.

Prawdą jest, że Gmina przekazała do ZDW koncepcję drogi gminnej mającej na celu udrożnienie ruchu ze strefy mnikowskiej oraz skomunikowanie tzw. strefy cholerzyńskiej z drogą 774. To, że ta opcja została ujęta w dokumentach przetargowych jest decyzją podjętą przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Protesty przeciwko planowaniu obwodnicy Liszek, która w założeniu miałaby przeciąć Cholerzyn popiera także Związek Nauczycielstwa Polskiego, który w ostatnim czasie skierował pismo do marszałka województwa. Stwierdza w nim, że obwodnica stanowiłaby bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia uczących się w szkole podstawowej w Cholerzynie dzieci i pracujących tam nauczycieli. Czy takie zagrożenie faktycznie mogłoby się pojawić?

– Muszę z przykrością stwierdzić, że Związek Nauczycielstwa Polskiego, prawdopodobnie został wprowadzony w błąd. Obecnie szkoła w Cholerzynie znajduje się w pobliżu drogi powiatowej, przez którą codziennie przejeżdżają zmierzające do strefy mnikowskiej TIR-y. Właśnie ta droga przebiega przez środek miejscowości i mieszkańcy wielokrotnie skarżyli się na uciążliwości związane ze wzmożonym ruchem drogowym i problemem przejścia na drugą stronę. W związku z tym, jeśli można powiedzieć o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli, to zdecydowanie większe ryzyko istnieje teraz. Droga, której obawiają się mieszkańcy, miałaby przebiegać 90 metrów od szkoły, poniżej zabudowań. W związku z tym istniejąca droga powiatowa zostanie odciążona i tym samym stanie się bezpieczniejsza. Dementuję także informację, że w Cholerzynie miałaby powstać autostrada. Potencjalna obwodnica nie będzie autostradą, a drogą wojewódzką, tj. będzie po 1 pasie w każdym kierunku. Aby chronić najbliższe otoczenie, z pewnością powstaną ekrany akustyczne, które oprócz ograniczenia hałasu, poprawiają też bezpieczeństwo.

Na jakim etapie jest więc obecnie ta inwestycja i kiedy zapadnie ostateczna decyzja, jeżeli chodzi o powstanie obwodnicy?

– Realizatorem zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Należy jasno powiedzieć, że temat koncepcji realizowania inwestycji pod tytułem obwodnica Liszek, to dobra wola i zaangażowanie marszałka Łukasza Smółki, za co serdecznie mu dziękuję. Obecnie przetarg jest w trakcie procedowania. Jakiekolwiek bardziej szczegółowe informacje poznamy mniej więcej za kilka miesięcy. Nie wiemy jaki wariant zostanie przyjęty do realizacji, gdyż w międzyczasie będzie procedowana inwestycja przeprawy mostowej w Jeziorzanach. Należy rozważyć jak skomunikować most z potencjalną obwodnicą i przyjąć jej  najlepszy wariant do realizacji. W tym momencie cały ruch tranzytowy przebiega przez drogę wojewódzką 780, przez którą dziennie przejeżdża około 17 tysięcy samochodów. Dodatkowo, w sytuacji, kiedy dochodzi do wypadku czy kolizji na autostradzie, cały ruch skupia się na trasie 774 z Balic w stronę Kryspinowa. Wtedy zakorkowane są Liszki, Kaszów, Kryspinów, a także Piekary, ze względu na zbyt obciążony wówczas węzeł Mirowski. Tak naprawdę dla nas, dla gminy, inwestycja obwodnicy jest zadaniem strategicznym.

Obwodnica musi więc powstać, żeby „odkorkować” całą okolicę?

– Mieszkańcy Kaszowa, Liszek i Kryspinowa na co dzień zmagają się z uciążliwością wzmożonego ruchu drogowego. Również północny rejon gminy jest bardzo obciążony. Zwiększony ruch w Cholerzynie jest związany również z rozbudową strefy przemysłowej w Mnikowie, z budową osiedla na ponad 100 domów i rozbudową zakładów w Morawicy. Z tych powodów tzw. droga cholerzyńska będzie jeszcze bardziej zakorkowana, co spowoduje  jeszcze większy problem z komunikacją na trasie Kryspinów-Mników. Działania Gminy, jeśli chodzi o kwestię koncepcji drogi gminnej, która przebiegałaby przez Cholerzyn, miały na celu przede wszystkim odciążenie Cholerzyna i przełożenie ruchu właśnie na nową drogę. Powstałyby również odpowiednie połączenia obwodnicy z drogami lokalnymi, co usprawniłoby ruch. Planowana droga, połączona z projektem przeniesienia drogi 774 przejęłaby zdecydowaną większość ruchu.

Nawiązując do tego rozwiązania – czy istnieje takie, które byłoby korzystne zarówno dla mieszkańców Cholerzyna, którzy protestują, jak i dla władz gminy?

– Dopiero na etapie decyzji środowiskowej zostaną wskazane tereny, które pozwolą na realizację inwestycji. Niech zajmą się tym fachowcy, którzy sprawdzą czynniki środowiskowe, takie jak ukształtowanie terenu, hydrologia i geologia, a także społeczne oraz określą najbardziej optymalny przebieg drogi, optymalny dla większości mieszkańców.

Niezależnie od tego, w jaki sposób będzie przebiegać, jakie będą decyzje o jej kształcie, obwodnica musi powstać. Należy bowiem spodziewać się jeszcze większego ruchu budowlanego i mieszkaniowego w naszej gminie oraz w sąsiedniej gminie Czernichów, z której ruch również obciąża nasze drogi. Nie chciałbym patrzeć tylko przez pryzmat interesów naszej gminy, ale również pod kątem rozwoju całego regionu. Gmina Liszki i gmina Czernichów stają się sypialniami Krakowa, bardzo dużo ludzi przeprowadza się w nasze okolice, w związku z tym, komunikacja w naszym rejonie musi być udrożniona, a kluczowym elementem jest budowa obwodnicy Liszek.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka