piątek, 6 listopada 2020 09:00

Powiat Proszowicki. Rodziny zastępcze otrzymały wsparcie. Jakie?

Autor Wiktoria Mitura
Powiat Proszowicki. Rodziny zastępcze otrzymały wsparcie. Jakie?

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” rodziny zastępcze otrzymały 24 laptopy. W jego ramach zostaną zakupione również środki ochrony indywidualnej do walki z epidemią.

W ramach realizowanego przez Powiat Proszowicki projektu, przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostały przekazane, 24 dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, laptopy.

Projekt organizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym na cele związane z realizacją zadań w trybie zdalnego nauczania.

Wartość przekazanego sprzętu wyniosła 53.431,20 zł.

Celem głównym realizowanego Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach projektu udzielone zostanie również wsparcie poprzez zakup środków ochrony indywidualnej do bezpośredniej walki z epidemią w postaci zakupu maseczek, rękawiczek i środków dezynfekcyjnych.

Radość w oczach dzieci, które odebrały laptopy jest największym dowodem wdzięczności za okazane wsparcie.

Dziękujemy !

Tekst i fot. PCPR w Proszowicach

Proszowice - najnowsze informacje