piątek, 7 października 2022 16:44

Przeniosą krakowian w królewskie czasy w związku z 564. rocznicą urodzin swojego patrona

Autor Mirosław Haładyj
Przeniosą krakowian w królewskie czasy w związku z 564. rocznicą urodzin swojego patrona

Parafia św. Kazimierza w Krakowie wraz z Bractwem Rycerskim Ziemi Ogrodzienieckiej zaprasza na festyn z okazji 564. urodzin patrona parafii. Wydarzenie odbędzie się 8 października 2022 roku (sobota) w godzinach od 11.oo do 17.oo.

Znajdująca się na krakowskich Grzegórzkach Parafia św. Kazimierza z okazji 564. urodzin swojego patrona zaprasza na wyjątkowy festyn, który odbędzie się 8 października (sobota) w godzinach od 11:oo do 17.oo. Organizatorzy będą chcieli przenieść uczestników w dawne czasy.

– Świętując 564. urodziny patrona naszej parafii – św. Kazimierza królewicza, w tym roku chcemy przenieść się w jego królewskie, jagiellońskie czasy. Poprowadzi nas tam Bractwo Rycerskie Ziemi Ogrodzienieckiej

– informują organizatorzy.

Ramowy program Festynu:

 • godz. 11.00 – Otwarcie. Prezentacja rzemiosł dawnych
 • godz. 12.00 – Pokaz i nauka tańców dworskich
 • godz. 13.00 – Autorska prezentacja uzbrojenia z okresu średniowiecza
 • godz. 14.00 – Turniej rycerski
 • godz. 15.00 – Prezentacja strojów średniowiecznych
 • godz. 16.00 – Finał turnieju rycerskiego
 • godz. 17.00 – Zakończenie Festynu
Warsztaty rzemiosł dawnych:
 • Kaligrafia (pisanie gęsim piórem)
 • Rymarstwo
 • Haft or nue (haft średniowieczny - kładziony)
Wydarzenia towarzyszące:
 • Kiermasz decoupage
 • Drugie życie książki
 • Święty Kazimierz
 • 3 października 1458 roku – 4 marca 1484 roku

Św. Kazimierz

Św. Kazimierz jest patronem Litwy i jednym z patronów Polski, od 1948  r. – patronem młodzieży litewskiej, a od 1960 r. – patronem członków  Zakonu Maltańskiego. Kazimierz, drugi syn w rodzinie królewskiej,  urodził się w Krakowie 3 października 1458 r. Żył krótko, zmarł 4 marca  1484 r. na zamku w Grodnie, nie doczekawszy 26-tych urodzin. Ważnym  wydarzeniem w życiu królewicza był udział w wyprawie wojennej na Węgry,  gdy jego matka próbowała dochodzić swych praw i osadzić go na węgierskim  tronie. Przedsięwzięcie się nie udało, ale Kazimierz nabrał cennych  doświadczeń, niezbędnych przyszłemu władcy i dojrzał jako świadomy  chrześcijanin. Ojciec coraz bardziej wtajemniczał go w sprawy państwowe,  zaś młodzieniec przejawiał liczne cechy dobrego władcy: wyczucie  polityczne, rozsądek, wykształcenie i osobisty urok, a gdy było trzeba –  stanowczość i surowość.

Św. Kazimierz/ Fot. Koło PTTK "Królewicz" przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie
Św. Kazimierz/ Fot. Koło PTTK "Królewicz" przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie

Jednocześnie różnił się pod wielu względami możnych swoich czasów.  Nie korzystał ponad miarę z przywilejów i władzy jaka mu przysługiwała,  unikał przepychu i wystawności, zaś pełniąc obowiązki związane z  rządzeniem państwem przede wszystkim starał się być sprawiedliwy  względem wszystkich. Otwarcie i uparcie sprzeciwiał się tym obyczajom  swojego otoczenia, jeśli wiązały się z dążeniem do pustych przyjemności.  Wybierał życie zgodne z nakazem sumienia i starał się naśladować  Chrystusa. Zapamiętano go jako współczującego, spieszącego z pomocą  ubogim i odwiedzającego chorych. Bliscy nie zdołali zrozumieć jego  sposobu życia, czyniąc mu wyrzuty i naciskając, by się zmienił.  Dworzanie dziwili się, gdy Kazimierz w imię czystości i wierności Bogu  odrzucał propozycje związków z kobietami, które – jak wtedy uważano –  przyczyniały się do poprawy zdrowia. Do dzisiaj powtarzane są  wypowiedziane przez Kazimierza słowa: „Lepiej umrzeć niż zgrzeszyć!”.  Ostatnie dwa lata swego życia spędził Kazimierz na Litwie, głównie w  Wilnie. Katedra była jego ulubioną świątynią. Czasem rozmodlony  królewicz pozostawał w niej długo zapominając o oficjalnych obiadach, w  których jako następca tronu miał obowiązek uczestniczyć wraz z  litewskimi dostojnikami i gośćmi z zagranicy. Podania mówią, że  królewicz przychodził na modlitwę do katedry w nocy albo bardzo wczesnym  rankiem gdy była ona jeszcze zamknięta, i wtedy można było go zobaczyć  przy drzwiach świątyni. Późniejszy święty miał szczególną pobożność do  Najświętszej Maryi Panny.

Po śmierci w 1484 r. pochowano go w Kaplicy Królewskiej w katedrze.  Tam ciało królewicza spoczywało ponad sto lat. Zaraz po jego śmierci  zaczęto mówić o dokonujących się za jego wstawiennictwem cudach. Pomocy  świętego Królewicza doświadczali zarówno pojedynczy ludzie, jak i cały  kraj: w wojnie z Moskwą św. Kazimierz ukazał się wojskom  polsko-litewskim w kształcie przypominającym litewską Pogoń. Szerzył się  kult św. Kazimierza a przy jego grobie pojawiły się wota. Na początku  XVI w. rozpoczęto proces kanonizacyjny. Zakończył go papież Klemens VII i  w 1604 r. w katedrze w Wilnie przygotowano kilkudniowe uroczystości  kanonizacyjne. W tych dniach ulicami miasta przeszedł liczny, radosny  pochód, a do miasta uroczyście wniesiono chorągiew św. Kazimierza. W  1636 r., dla upamiętnienia pobożnego, wrażliwego za życia, a po śmierci  cudownie pomagającego królewicza zbudowano nową kaplicę, która zachowała  się do dzisiaj. Do niej przeniesiono trumnę ze szczątkami świętego. W  okresie wojny 1655-1661 wojska moskiewskie czasowo zajęły Wilno i wtedy  Kaplica św. Kazimierza i cała katedra padła ofiarą rabunków. Relikwie  świętego na pewien czas zostały przeniesione z katedry i ukryte. Wróciły  do kaplicy w 1667 r., w której w 1692 r. przeprowadzono remont i od  tego czasu niewiele się ona zmieniła. Ciało świętego pozostawało ukryte  jeszcze nie raz. Najpierw na początku XVII w., podczas wojny  rosyjsko-szwedzkiej, która nie ominęła Wielkiego Księstwa Litewskiego.  Najdłuższy jednak okres „wygnania” relikwii św. Kazimierza z katedry  wiązał się z władzą sowietów. Po zamknięciu świątyni niemal cztery  dekady trumna z relikwiami znajdowała się w kościele św. Piotra i Pawła.  4 marca 1989 r. uroczyście ją stamtąd przeniesiono z powrotem do  katedry.

Inf. i fot.: Parafia św. Kazimierza, Koło PTTK "Królewicz" przy Parafii św. Kazimierza królewicza w Krakowie, Facebook

Kraków

Kraków - najnowsze informacje