środa, 26 lutego 2020 12:02

Rusza przebudowa Klasztornej. Szykują się zmiany w organizacji ruchu

Autor Katarzyna Domagała
Rusza przebudowa Klasztornej. Szykują się zmiany w organizacji ruchu

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przypomina, że już niedługo rusza remont ulicy Klasztornej. Obecnie uzgadniana jest tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca rozpoczął usuwanie roślinności kolidującej z inwestycją. Wkrótce na działce dzierżawionej od Gminy powstanie zaplecze budowy.

Coraz bliżej do rozpoczęcia rozbudowy ul. Klasztornej na odcinku od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda. Uzgadniana jest tymczasowa organizacja ruchu. Wykonawca rozpoczął usuwanie roślinności kolidującej z inwestycją. Wkrótce na działce dzierżawionej od Gminy powstanie zaplecze budowy.

Mimo że na rozpoczęcie zasadniczych prac przy rozbudowie ul. Klasztornej musimy poczekać do wiosny, obecnie trwa przygotowywanie inwestycji. Wykonawca uzgadnia tymczasową organizację ruchu na czas realizacji zadania. Rozpoczyna się też usuwanie roślinności, która koliduje z rozbudowywaną drogą.

W bezpośredniej okolicy naszej inwestycji zinwentaryzowano 411 sztuk drzew i krzewów, z czego wykonawca, zgodnie z decyzją ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) musi usunąć 149 drzew i krzewów – mówi Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Na początek zostanie wyciętych ok. 27 drzew, które znajdują się głównie wzdłuż ul. Klasztornej. Ten etap prac powinien zakończyć się w marcu. Nie spowoduje on utrudnień w ruchu.

Zakres dotyczący ul. Klasztornej obejmie odcinek od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda:

  • zostaną wymienione sieci podziemne,
  • pojawi się kanalizacja sanitarna oraz deszczowa wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym,
  • odnowiona będzie nawierzchnia jezdni i chodniki,
  • powstaną ciągi pieszo-rowerowe,
  • przebudowane będą przystanki autobusowe,
  • tam, gdzie jest to konieczne zostaną przebudowane i ustawione ekrany akustyczne.

W ramach zadania przewidziana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 400 mm o długości całkowitej około 1000 metrów od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami. Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300-metrach lokalnych dróg.

Info, foto: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje