wtorek, 17 października 2023 07:47

Ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej

Autor Mirosław Haładyj
Ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej

16 października ruszyła rozbudowa fragmentu ul. Pychowickiej oraz jej skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Zadanie realizuje deweloper w ramach inwestycji niedrogowej.

W ramach zadania ul. Pychowicka zostanie rozbudowana na ok. 400-metrowym odcinku. Docelowo uzyska klasę „L” drogi gminnej. Rozbudowane będzie też skrzyżowanie z ulicami Norymberską i Wyłom.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji opadowej i ogólnospławnej, budowę zbiornika retencyjnego, budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebudowane zostaną sieci energetyczna niskiego napięcia oraz sieć teletechniczna napowietrzna i ziemna.

16 października ul. Pychowicka została zamknięta dla ruchu na ok. 400-metrowym odcinku – od skrzyżowania z ulicami Norymberską i Wyłom. Dojazd do posesji w miarę możliwości jest zachowany, podobnie ciągi piesze i rowerowe (ich lokalizacja będzie się zmieniać wraz z postępem robót).

Objazd do ul. Pychowickiej – od strony skrzyżowania z ul. Kobierzyńską. Z kolei dojazd do ul. Norymberskiej – wyłącznie przez skrzyżowanie ul. Grota-Roweckiego, Łagiewnickiej i Norymberskiej.

Prace rozpoczęły się od ronda na skrzyżowaniu Norymberskiej, Pychowickiej i Wyłom. Przejezdność w ciągu ul. Norymberskiej w obie strony jest zachowana.

Taka organizacja ruchu zostanie utrzymana przez cały okres prac, które potrwają do połowy sierpnia 2024 r.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka