wtorek, 15 marca 2022 11:31

S7. Coraz więcej samorządów dołącza do protestu. Myślenice wciąż bez decyzji

Autor Marzena Gitler
S7. Coraz więcej samorządów dołącza do protestu. Myślenice wciąż bez decyzji

Coraz więcej samorządów protestuje przeciw zaproponowanym przez GDDKiA wariantom przebiegu nowego odcinka Zakopianki. Swoje stanowiska publikują kolejne samorządy, mieszkańcy organizują akcje plakatowe i podpisywanie petycji. Na protest nie zdecydowały się jednak Myślenice, choć zaproponowane warianty budzą dużo kontrowersji wśród mieszkańców.

Przypomnijmy: 27 stycznia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie na wideokonferencji przedstawiła "Studium Korytarzowe projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków-Myślenice". Znalazło się w nim aż sześć wariantów nowego odcinka S7 Kraków – Myślenice. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu samorządowców z Małopolski. Dla wielu przebieg trasy był zupełnym zaskoczeniem.

S7 nie przez Swoszowice!

Jako pierwszy sprzeciw wobec przebiegu trasy przez dzielnicę Swoszowice wyraził krakowski radny Michał Starobrat, który zaapelował też o podpisywanie petycji "Sprzeciw wobec budowy brakującego fragmentu drogi ekspresowej S7 Myślenice-Kraków na terenach gminy Kraków". "

22 lutego uchwałę w sprawie nowych wariantów Zakopianki podjęła Rada Dzielnicy X Swoszowice, która zawnioskowała do prezydenta Krakowa o negatywne zaopiniowanie wariantów 1-5 odcinka S7 Kraków – Myślenice i pozytywne zaopiniowanie wariantu nr 6.

S7 nie przez Mogilany!

Sprzeciw wobec wariantu S7 przez Mogilany 7 lutego wyrazili też samorządowcy z Gminy Mogilany. Swoje stanowisko samorządowcy przesłali do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. Zaapelowali też do mieszkańców o zapoznanie się z ze studium korytarzowym, które znajduje się na stronie internetowej GDDKiA w Krakowie oraz przesyłanie swoich opinii do Urzędu Gminy Mogilany.

Wspólny protest w Świątnikach

17 lutego w Urzędzie Miasta i Gminy w Świątnikach Górnych samorządowcy z tej gminy oraz gmin powiatu wielickiego podpisali wspólny dokument, w którym wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec wszystkich sześciu wariantów zaproponowanych przed GDDKiA.

Pod wspólnym pismem podpisali się: Małgorzata Duży - burmistrz Świątnik Górnych, Renata Gawlik - wójt Gminy Biskupice, Piotr Piotrowski  - wójt Gminy Mogilany oraz Artur Kozioł  - burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka. 22 lutego do wspólnego protestu dołączyła gmina Siepraw.

Protestują też Dobczyce

28 lutego dyskusja na temat „Studium korytarzowego dla odcinka S7 od Krakowa do Myślenic” odbyła się w Dobczycach podczas posiedzenia Komisji Społecznej oraz Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej. Głos zabrali na niej również mieszkańcy reprezentujący miejscowości z terenu Gminy Dobczyce, których dotyczy wariant 6 przebiegu nowego odcinka drogi. Radni Rady Miejskiej przychylili się do głosu mieszkańców, wyrażając również jednogłośny sprzeciw wobec wszystkich zaproponowanych wariantów.

2 marca w Dobczycach do grona protestujących przedstawicieli miast i gmin, którzy wcześniej podpisali wspólny protest przeciwko wszystkim wariantom S7, dołączył burmistrz Dobczyc Tomasz Suś.

Warto wspomnieć, że swoje stanowisko dotyczące zlokalizowanych na terenie powiatu wielickiego zaproponowanych przez GDDKiA wariantów (korytarz nr 2, 3, 4, 5, 6) przebiegu nowego odcinka Zakopianki przyjął też Zarząd Powiatu Wielickiego, który zaapelował do GDDKiA „o weryfikację Studium Korytarzowego i poszukanie takich rozwiązań, które nie będą miały negatywnego wpływu na życie mieszkańców Powiatu Wielickiego." Poparcie dla stanowiska powiatu wielickiego wyrazili też miejscowi posłowie Urszula Rusecka i Rafał Bochenek, którzy spotkali się z krakowską dyrekcją GDDKiA, samorządowcami i protestującymi mieszkańcami.

Bez stanowiska w Myślenicach

O dużym zaskoczeniu wariantami S7 mówił w rozmowie z Głosem24 burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka, który podsumował, że żaden z zaproponowanych wariantów przejścia S7 przez tę miejscowość obecnie nie jest do zaakceptowania i budzi duże niepokoje mieszkańców.

– Muszę powiedzieć przede wszystkim, że zaprezentowane korytarze możliwości przebiegu nowej Zakopianki, drogi w klasie drogi ekspresowej S7, były dla nas dużym zaskoczeniem, bo przez te kilkanaście ostatnich miesięcy, kiedy pojawiły się zapowiedzi tworzenia koncepcji prac nad nowymi korytarzami, praktycznie do tej wideokonferencji z dyrektorem generalnym, nikt z nami na temat możliwych przebiegów wariantów w gminach nie rozmawiał. Zaskoczeniem były też sformułowania, które zostały użyte podczas prezentacji, że jedne warianty wejścia, czy obejścia Myślenic są już społecznie akceptowalne, a inne nie są, chociaż żadnych konsultacji wcześniej, podkreślam, ani z samorządem, ani z tego co wiem mieszkańcami, nikt nie prowadził.

Żałuję, że nie zaprezentowano innych rozwiązań przejścia przez Myślenice nowej Zakopianki, bo wszystkie warianty dotyczą wejścia zachodniego, które dosyć mocno ingerują w miasto, w najbardziej atrakcyjny krajobraz i ingerują przede wszystkim bardzo w tereny przeznaczone w niedługiej perspektywie czasu pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną. Stąd to moje stanowisko, które już wyraziłem, że te zaprezentowane przebiegi są dla nas na chwilę obecną nie do zaakceptowania – mówił włodarz Myślenic.

Na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wacława Szczotkowskiego oraz burmistrza Jarosława Szlachetki na lutowej na sesji Rady Miasta Myślenice na przesłane wcześniej pytania mieszkańców odpowiadał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński, który tłumaczył, że zaprezentowane warianty to wstępna propozycja koncepcyjna. Wskazane korytarze nie określają jeszcze dokładnego przebiegu co do działek, przez które miałaby przebiegać droga ekspresowa w danym wariancie. Zapewnił też, że wszelkie zapytania oraz opinie, które wpłynęły od mieszkańców oraz samorządowców zostaną przeanalizowane na dalszym etapie prac.

Myślenice jednak do tej pory nie zajęły oficjalnego stanowiska w sprawie przebiegu nowej drogi ekspresowej S7 przez tę gminę.

Protestują też mieszkańcy

Opublikowanie nowych wariantów przebiegu S7 bardzo zbulwersowało opinię publiczną. Niektórzy mieszkańcy zauważyli, że trasa może przebiegać tuż obok ich działek, czy na terenach zieleni w pobliżu ich domów.  Niektórzy w komentarzach na Facebooku niepokoją się o spadek cen nieruchomości i zastanawiają, czy i kiedy w takim razie warto się pobudować.

Mieszkańcy miejscowości, przez które może zostać poprowadzony nowy odcinek S7 założyli kilka grup na Facebooku:

  • "GMINA MOGILANY PRZECIW S7”,
  • "NIE dla S7 wariant 6 przez Wieliczkę!",
  • „STOP S7 w GOLKOWICACH i PODSTOLICACH! - SPRZECIW mieszkańców”,
  • „Nie dla nowych wariantów S7, Zakopianka wystarczy!”
  • „SPRZECIW S7 - wariant przez Janowice i okolice”.

Zrzeszeni w grupach mieszkańcy gmin, które są objęte kontrowersyjnymi planami GDDKiA, organizują zebrania we wsiach, rozlepiają plakaty i zbierają podpisy pod petycjami do władz. Chcą też zintegrować swoje działania i organizować wspólne protesty.

Ostatnim pomysłem mieszkańców Wieliczki jest wykonanie ekspertyzy przez Instytut Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk, która będzie dotyczyć ryzyk realizacji drogi ekspresowej S7 w korytarzu 6 w bliskim rejonie Kopalni Soli Wieliczka. Wykonanie ekspertyzy firmowanej przez Instytut, a nie pojedynczego pracownika naukowego podnosi prestiż ekspertyzy. Mieszkańcy obecnie zbierają pieniądze w publicznej zbiórce na ten cel.

Inną ciekawą akcją jest organizowana w Ochojnie (w gm. Świątniki Górne w powiecie krakowskim) wystawa prac lokalnych artystów — malarzy i fotografików, ukazująca piękno krajobrazu Olszowic i gminy Świątniki Górne. „Zachowajmy naszą „małą zieloną Irlandię” dla przyszłych pokoleń, nie pozwólmy, by ruch tranzytowy S7 unicestwił tak piękne tereny powiatu krakowskiego” zachęcają jej organizatorzy. Do apelu i zaproszenia na wystawę, która 20 marca zostanie otwarta w Galeria Sztuki Batko (ul. Podhalańska 14) w Ochojnie dołącza się mieszkaniec pobliskich Konar — Grzegorz Turnau. Jej organizatorem jest społeczność skupiona wokół strony na Facebooku "NIE dla projektu budowy S7 przez Olszowice".

Jak informują mieszkańcy Olszowic 11 marca protestujący spotkali się z burmistrzem Myślenic Jarosławem Szlachetką, który też uważa, że przebieg nowego wariantu S7 przez tę miejscowość to zły pomysł. "W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję spotkać się z Burmistrzem Myślenic, Panem Jarosław Szlachetka w sprawie wariantów budowy S7.Na spotkaniu Delegacja Komitetu Protestacyjnego Olszowic przedstawiła założenia sprzeciwu budowy S7 w wariantach przebiegających przez Olszowice, Gminę Świątniki Górne oraz Mogilany, które w niekorzystny sposób docierają do Gminy Myślenice. Mamy podobne cele dlatego chcemy wspólnie podjąć skuteczne działania, które nie dopuszczą do budowy S7 w tych rejonach. Pamiętajmy, że wspólnymi siłami możemy więcej" - podsumowali na Facebooku.

W ostatni piątek delegacja Komitetu Protestacyjnego z Olszowic spotkała się też z przedstawicielami Powiatu Krakowskiego: wicestarostą Arkadiuszem Wrzoszczykiem oraz Wandą Kułaj. Warto wspomnieć, że starostwo powiatowe wyraża swoje poparcie oraz zgadza się z przedstawioną argumentacją przez mieszkańców.  

fot. Tomasz Stępień / Głos24

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka