wtorek, 7 kwietnia 2020 13:12

S7 Moczydło-Miechów: Coraz bliżej do podpisania umowy

Autor Mirosław Haładyj
S7 Moczydło-Miechów: Coraz bliżej do podpisania umowy

GDDKiA uzgadnia treść gwarancji z wykonawcą, po czym podpisana zostanie umowa na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem). Żaden wykonawca biorący udział w przetargu nie odwołał się od wyboru oferty a kontrola PUZP nie wykazała naruszeń przepisów ustawy.

Spośród ośmiu ofert, które wpłynęły w ramach przetargu na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego (Moczydło) do węzła Miechów (z węzłem) wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., 17 marca 2020 r. Żaden z pozostałych wykonawców, którzy złożyli swoje oferty nie odwołał się od tego wyboru, w związku z tym przekazano dokumentację do kontroli PUZP. Kontrola nie wykazała żadnych naruszeń, dzięki czemu można było przejść do następnego etapu, którym jest uzgodnienie treści gwarancji. Po dopięciu szczegółów będzie można podpisać umowę.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe (Książ i Miechów), 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki. Powstaną też dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów – kierunek na Kielce (kat. II) oraz MOP Małoszów – kierunek na Kraków (kat. II). Dla ochrony przed hałasem wybudowane zostaną ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 660 m. Dla zwierząt zostaną wykonane:  2 przejścia górne (dla dużych zwierząt) i 5 dolnych (dla małych 2, średnich 2 i dużych 1) oraz przejście dolne dla płazów. Koszt inwestycji wyniesie 752 929 281,15 zł.

Odcinek S7 Moczydło - Miechów jest częścią ponad 55-kilometrowego odcinka S7 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, który został podzielony na mniejsze odcinki realizacyjne: Miechów - Szczepanowice, Szczepanowice - Widoma, Widoma - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla 3 miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki.

Sytuacja na innych odcinkach

Na ponad 13-sto kilometrowym odcinku S7 Szczepanowice – Widoma prace rozpoczęły się we wrześniu 2019 r. i trwały także bez większych przerw w okresie zimowym. Aktualnie wykonywane są wykopy, nasypy i prace przy wznoszeniu podpór obiektów mostowych. W przypadku ok. 5 km odcinka S7 węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła) trwa procedura odwoławcza od decyzji środowiskowej w GDOŚ. Dla odcinka S7 Widoma – Kraków trwa procedura uzyskiwania decyzji ZRID (zgody na realizacje inwestycji) w Urzędzie Wojewódzkim.

Inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje