sobota, 5 marca 2022 22:56

Siostry bez wahania przyjęły pod swój dach Ukraińców. Same potrzebują pomocy. Wzrastają koszty utrzymania klasztoru

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Siostry bez wahania przyjęły pod swój dach Ukraińców. Same potrzebują pomocy. Wzrastają koszty utrzymania klasztoru

Siostry benedyktynki przyjęły pod swój dach uciekających przed wojną Ukraińców. Nie zważały na własne problemy finansowe, ale postanowiły podzielić się tym, co mają.  

Mieszkające w Staniątkach siostry benedyktynki w sobotę (26 lutego) przyjęły pierwszych gości z Ukrainy.

– Miniona sobota była pięknym i bardzo słonecznym dniem, ale w naszym opactwie niespokojnym. Trwały gorączkowe przygotowania do przyjęcia rodzin z Ukrainy. Pierwsze pojawiły się jeszcze tej nocy. Od tej chwili nasz Dom Gości stał się ich Domem. Te kilka dni pokazało ogrom cierpienia spowodowanego wojną,  koniecznością ucieczki i tak naprawdę niepewnością dalszego losu. Te kilka dni powiedziało też wiele o nas, Polakach

– napisały w mediach społecznościowych zakonnice.

Siostry postanowiły podziękować wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc dla uchodźców, które przyjęły pod swój dach.

– Dziękujemy wszystkim Osobom, które zapukały do klasztornej furty ofiarowując pomoc rzeczową oraz swoją pracę. Dzięki temu możemy zapewnić nie tylko dach nad głową, ale także wyżywienie, ubrania, lekarstwa i właściwie wszystkie potrzebne na tę chwilę rzeczy. Niech Wam dobry Bóg za tę szczodrość serca hojnie wynagrodzi.

Jednocześnie zakonnice przekazały, że pomoc wciąż jest potrzebna zarówno gościom, jak i klasztorowi. Wzrosną bowiem koszty jego utrzymania:

– Pomoc na pewno będzie jeszcze potrzebna. Nie tylko naszym Gościom, ale także klasztorowi, ponieważ wzrosną koszty jego utrzymania.  Wszystkich, którzy będą nas chcieli wesprzeć w czymkolwiek prosimy wcześniej o kontakt telefoniczny z Matką Ksieni (507 677 825) lub koordynatorką pomocy (609 666 784).Dla osób, które zechcą wesprzeć nas finansowo w dziele niesienia pomocy podajemy numer rachunku bankowego opactwa: 49 1020 2892 0000 5802 0118 6170.

Na koniec zakonnice zapewniły o swojej modlitwie za tych wszystkich, którzy okazali życzliwość i wsparcie zarówno im, jak i przyjętym przez nie uchodźcom.

– Jeszcze raz składamy serdeczne Bóg zapłać i zapewniamy o modlitwie przed cudownym obrazem Matki Bożej Bolesnej, Pani Staniąteckiej.

Solidarni w potrzebie Miniona sobota była pięknym i bardzo słonecznym dniem, ale w naszym opactwie niespokojnym. Trwały...

Opublikowany przez Opactwo Mniszek Benedyktynek w Staniątkach Piątek, 4 marca 2022

Benedyktynki w Staniątkach

Klasztor w Staniątkach jest najstarszym Opactwem Benedyktynek na ziemiach polskich. Ma on za sobą ponad 800.letnią historię, kreśloną mozolnie dzień po dniu przez tutejsze mniszki. Dzięki wierze w Boga, wierności regule, codziennej modlitwie i pracy Opactwo istnieje po dziś dzień. Co ważne, opactwo kryje w sobie moc wiary oraz unikatowe zbiory, stanowiące wysokiej klasy Dziedzictwo Narodowe.

Klasztor mniszek w Staniątkach jest najstarszym klasztorem benedyktynek w Polsce. Ufundował go przed rokiem 1228 (może około 1216?) Klemens Jaksa Gryfita dla swojej córki Wizenny. Konsekracja kościoła miała miejsce w roku 1238, a ostateczne zatwierdzenie fundacji (przez papieża Innocentego III) w 1253. Jaksa wyposażył klasztor w całe swoje dziedzictwo, a więc w obszerne włości, z których obecnie nic już nie pozostało oprócz klasztornego ogrodu. Najprawdopodobniej już w średniowieczu przyjmowano tu dziewczęta na wychowanie, co dało początek szkole klasztornej. Szczególny rozkwit opactwa miał miejsce w XVII wieku, kiedy liczyło ono zwykle ponad 50 zakonnic. Po rozbiorach ten klasztor jako jedyny w zaborze austriackim uniknął naznaczenia mu limitu liczebności, toteż w XX wieku mógł wspomóc personelem odradzający się klasztor w Wilnie oraz zasiedlić ponownie skasowany klasztor w Nieświeżu. Po drugiej wojnie światowej władze PRL skasowały szkołę, odebrały resztę posiadanej jeszcze ziemi i czasowo (1954-1956) przesiedliły zgromadzenie do klasztoru w Alwerni. Ani po powrocie sióstr, ani po zmianie ustroju szkoła nie została reaktywowana. Część dawnej ziemi klasztornej (bardzo małą) udało się odzyskać już w czasach III Rzeczypospolitej, ale została natychmiast sprzedana dla opłacenia najkonieczniejszych remontów w kościele.

Reguła św. Benedykta została napisana we Włoszech w wieku VI. Już więc od piętnastu stuleci jest zachowywana przez liczne wspólnoty zakonnic, takich jak bene-dyktynki, benedyktynki sakramentki, cysterski i inne. W Polsce szczególny rozkwit zakonu benedyktynek przypada na wieki XVII-XVIII, kiedy istniało w Królestwie Pol-skim i Wielkim Księstwie Litewskim łącznie 24 klasztory. Większość z nich została jednak w wieku XIX skasowana przez rządy zaborcze. Obecnie klasztorów benedyktynek jest w Polsce dziewięć; tworzą one związek zwany Kongregacją p. w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Mniszek Benedyktynek w Polsce. Zgromadzenie liczy 18 zakonnic.

Inf. i foto: benedyktynki.pl, Facebook

Czytaj również:

Kraków: Siostry dały schronienie 40 dzieciom i ich mamom. Pilnie potrzebują pomocy
Wiadomości Kraków: Siostry albertynki przyjęły pod swój dach ponad 60 osób z Ukrainy. Pilnie potrzebują pomocy.
„Dzieciaczki już do nas jadą”. Siostry dziękują krakowianom i piszą, jak jeszcze można pomóc
Wiadomości Kraków: Siostry Służebniczki z Krakowa zdecydowały się przyjąć 60 sierot z Ukrainy. W sieci zamieściły apel, na który od razu odpowiedzieli krakowianie.
Zakonnice z Krakowa przyjmą 60 sierot z Ukrainy. Apelują o pomoc
Wiadomości Kraków: Siostry Służebniczki Starowiejskie niebawem przyjmą 60 sierot z Ukrainy. Apelują o pomoc w zebraniu potrzebnych artykułów.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje