sobota, 8 października 2022 09:23

Sprawdź czy masz tę herbatę w domu. GIS ostrzega!

Autor Katarzyna Jamróz
Sprawdź czy masz tę herbatę w domu. GIS ostrzega!

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF), o prowadzonym przez austriacką firmę Julius Meinl Austria GmbH wycofaniu niektórych partii herbat miętowych ze względu na stwierdzenie zanieczyszczenia surowca nadchloranem.

Nadchloran jest substancją szkodliwą dla zdrowia, ze względu na hamowanie wychwytu jodu przez tarczycę.

Szczegóły dotyczące wycofywanych partii:

Producent: Julius Meinl Austria GmbH

Dystrybutor: Julius Meinl Polska Sp. z o.o., ul. Pogodna 10, 05-850 Piotrkówek Mały

Działania podjęte przez przedsiębiorcę i organy urzędowej kontroli:

Julius Meinl Polska Sp. z o.o. wstrzymał dystrybucję, zabezpieczył towar w magazynie i poinformował swoich odbiorców o sytuacji. Klienci zablokowali sprzedaż wskazanych produktów. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania podejmowane przez dystrybutora.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii produktu określonej w tym komunikacie.

Inf. GIS
Fot. Ilustracyjne/Unsplash

Zdrowie – zagrożenia i choroby - najnowsze informacje