wtorek, 21 września 2021 11:09

Sprawa Turowa w opinii ekspertów - prof. Karaczuna i dr Kassenberga

Autor Artykuł zewnętrzny
Sprawa Turowa w opinii ekspertów - prof. Karaczuna i dr Kassenberga

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył na Polskę karę w wysokości 500 tys. euro dziennie w związku z  niezaprzestaniem wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów – komentują  prof. Zbigniew Karaczun i dr Andrzej Kassenberg, eksperci Koalicji  Klimatycznej.

prof. Zbigniew Karaczun z SGGW, ekspert Koalicji Klimatycznej.

– Od długiego czasu Koalicja Klimatyczna wzywała polskich polityków  do odejścia od węgla i rozpoczęcia transformacji energetycznej w stronę  osiągnięcia neutralności klimatycznej. Zamiast tego rząd wspierał lobby  węglowe i blokował rozwój odnawialnych źródeł energii. W konsekwencji  mamy dziś jedne z najwyższych cen energii elektrycznej w Unii  Europejskiej. Teraz będziemy dodatkowo płacić miesięcznie ponad 60 mln  złotych kary, co zapewne także przełoży się na wzrost cen energii dla  odbiorców końcowych. Czy podobnie jak w przypadku Ostrołęki, także i w  tym przypadku okaże się, że żaden przedstawiciel rządu nie jest temu  winny, a koszty błędów popełnianych przez rząd mają ponosić wszyscy  obywatele? Czy nie dość już wyrzucania publicznych pieniędzy w  błoto? Przykład Turowa jak w soczewce pokazuje jakie są konsekwencje  lekceważenia przez rząd opinii i rekomendacji naukowców oraz ekspertów –  podkreśla

dr Andrzej Kassenberg z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ekspert Koalicji Klimatycznej.

– Od lat wiadomo, że rozbudowa kopalni węgla brunatnego oraz  elektrowni Turów będzie miała szerokie, negatywne oddziaływanie na  środowisko jak i na klimat. Wpłynie niekorzystanie na lokalne stosunki  wodne i zwiększy zasięg występowania leja depresyjnego, a przez to  wywierać będzie negatywny wpływ na zaopatrzenie w wodę, produkcję rolną  oraz leśnictwo. Mimo tych negatywnych opinii jak i obaw strony czeskiej  co do zagrożenia dla wód pitnych, które nie zostały potraktowane  poważnie (lekceważone), władze polskie, niezgodnie z prawem, co  stwierdziła w dniu 17 grudnia 2020 roku Komisja Europejska, udzieliły  koncesji na kontynuowanie wydobycia do 2026 roku. Ponadto w kwietniu br.  polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przedłużył koncesję  dla kopalni Turów na wydobycie węgla aż do 2044 roku. Sprawa Turowa jak  i wiele innych np. Ostrołęki, w krzywmy zwierciadle pokazują bezradność  polskich władz co do prowadzenia odpowiedzialnej i  zrównoważonej polityki energetycznej. Zamiast kilkanaście lat temu  podjąć proces głębokiej, w pełnym wymiarze transformacji energetycznej z  uwzględnieni aspektów społecznych i potrzeb ochrony środowiska oraz  klimatu, podejmowane są decyzje ad hoc, głównie wynikające z bieżącego  interesu politycznego. Ta beztroska i brak odpowiedzialności będą całe  polskie społeczeństwo kosztować 840 mln zł rocznie za co można by kupić  np. 370 autobusów elektrycznych. Ale nie wiadomo, ile lat ma to trwać –  zaznacza Dominik Olędzki rzecznik prasowy

Foto: Wikipedia/Autorstwa Anna Uciechowska - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1157585

Ekologia - najnowsze informacje