piątek, 20 marca 2020 19:50

Stan epidemii w Polsce. Co to oznacza?

Autor Marzena Gitler
Stan epidemii w Polsce. Co to oznacza?

Na wieczornej konferencji prasowej Premiar Mateusz Morawiecki ogłosił wprowadzenie w Polsce stanu epidemii. Jakie teraz będzie wyglądało nasze życie, praca, nauka? Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu epidemii?

Ministrowie zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji podpisali rozporządzenie o wprowadzeniu stanu epidemii na terenie całego kraju. Od 14 marca w Polsce obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego. Podstawa prawna, która pozwala wprowadzić stan zagrożenia epidemicznego i stan epidemii, jest taka sama. To ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z dnia 5 grudnia 2008 roku.

Jakie zmiany wiążą się z ogłoszeniem epidemii?

- Ogłoszenie epidemii w kraju jest decyzją trudną. Patrząc na kraje Europy Zachodniej, patrząc na ilość osób, która umiera codziennie, te trudne decyzje i odpowiedzialne zachowania wszystkich Polaków są decyzjami ratującymi życie - powiedział Minister Zdrowie Łukasz Szumowski.

Premier Morawiecki poinformował o wprowadzeniu wyższych kar za złamanie kwarantanny. Kwota z dotychczasowych 5000 zł wzrosła do 30000 zł.

- Wprowadzone też zostaną mechanizmy sprawdzenia czy dany człowiek przebywa dalej w domu pod adresem, który zadeklarował. To bardzo ważne, bo ceną za złamanie kwarantanny może być czyjeś zdrowie lub życie - dodał. - Codziennie pojawia się już teraz kilkadziesiąt tysięcy osób w kwarantannie domowej. Wdrażamy aplikację, która pomoże w dochowaniu kwarantanny - to rzecz fundamentalna.

Minister Szumowski wyjaśnił, że rozporządzenie wprowadza zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej czy galeriach handlowych i przedsiębiorstwach. Zostaną otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze i apteki. Będzie można również kupić środki czystości.

Stan epidemii pozwala aby Minister Zdrowia na terenie Polski, a Wojewodowie na terenie swoich województw, mogli delegować do pracy personel medyczny i inne osoby, które pomogą powstrzymać epidemię koronawirusa.

Obecny na konferencji prasowej szef Ministerstwa Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski poinformował o zawieszeniu zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do Świąt Wielkanocnych. Uczniowie będą uczyć się zdalnie. Od 25 marca ruszy obowiązek realizacji podstawy programowej dla uczniów i nauczycieli.

Jednocześnie rząd poinformował, że wypłata zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do 8 roku życia została przedłużona o kolejne 14 dni

Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu epidemii?

Stan epidemii pozwala wprowadzić tzw. strefy zero - zamknąć granice miast, powiatów czy województw, w których stwierdzi się ognisko epidemii. Władze mogą wprowadzić zakaz wjazdu i wyjazdu z takich stref.

Warto dodać, że wprowadzony dziś stanu epidemii nie ma wpływu na przesunięcie terminu wyborów prezydenckich, które zaplanowane są na 10 maja.

Jakie zmiany mogą zostać wprowadzone na obszarze objetym epidemią?

  • ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  • ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów i produktów spożywczych,
  • ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  • zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń,
  • obowiązkowe zabiegi sanitarne,
  • nakaz udostępnienia lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych,
  • obowiązek przeprowadzenia szczepień.

Stan epidemii i co dalej?

Jeżeli działania podjęte w związku z wprowadzeniam stanu epidemii nie dadzą rezulatau i liczba chorych będzie rosła kolejnym krokiem może być wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Wprowadza się go wtedy, gdy władze uznają, że zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli w szerszym zakresie niż tylko epidemiologicznym, np brakuje żywności czy energii.

Konstytucja RP przewiduje trzy rodzaje stanu nadzwyczajnego: stan wojenny, stan wyjątkowy oraz stan klęski żywiołowej. Dwa pierwsze wprowadza prezydent na wniosek rządu. Stan klęski żywiołowej na podstawie Ustawy z 18 kwietnia 2002 o wprowadzany jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek właściwego wojewody lub z własnej inicjatywy.

Stan nadzwyczajny może on trwać do 90 dni, z możliwością jednorazowego przedłużenia za zgodą Sejmu o czas do 60 dni. Konstytucja stanowi, że w czasie stanu wyjątkowego i 90 dni po nim nie można przeprowadzać żadnych wyborów.

zobacz:

Koronawirus. Nadleśnictwa wprowadzają zakaz wstępu do lasu!
Nadleśnictwa należąće do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie i Katowicach wprowadziły zakaz wejścia do lasu. Ma przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa. Taki komunikat można przeczytać już na stronach Nadleśnictwa Brzesko, Nowy Targ, Myślenice, Piwniczna, Limanowa, …
[AKTUALIZACJA]: Rząd wprowadził stan epidemii. Będzie nawet 10 tys. chorych. 30 tys. zł za złamanie kwarantanny
Premier Morawiecki podczas swojego wieczornego wystąpienia wprowadził stan epidemii. Lekcje w szkołach i przedszkolach pozostają zwieszone do świąt wielkanocnych. Rząd zdecydował więc, że kara za złamanie kwarantanny z 5 tys. zł wzrasta do 30 tys. zł. [19:00, 20 marca, piątek] > – Wprowadzamy dzis…
koronawirus najnowsze informacje
Polska

Polska - najnowsze informacje