piątek, 26 lutego 2021 16:17

Studenci w tym roku akademickim już nie wrócą na uczelnie!

Autor Mirosław Haładyj
Studenci w tym roku akademickim już nie wrócą na uczelnie!

Zajęcia w formie zdalnej mają być prowadzone do 30 września.

Z rozporządzenia ministra edukacji i nauki, które zostało opublikowane w piątek, 26 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że w tym roku akademickim studenci nie wrócą już na uczelnie. Od 27 lutego do 30 września 2021 r. zajęcia mają być prowadzone w formie zdalnej.

"W okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i w ramach innych form kształcenia w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki (...) oraz zajęcia w ramach kształcenia doktorantów w uczelniach i innych podmiotach prowadzących to kształcenie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia"

- można przeczytać w projekcie rozporządzenia.

Inf.: Polsat News

Polska

Polska - najnowsze informacje