wtorek, 26 września 2023 08:41

Sukces po wprowadzeniu prohibicji? Miasto dzieli się statystykami

Autor Mirosław Haładyj
Sukces po wprowadzeniu prohibicji? Miasto dzieli się statystykami

Po dwóch miesiącach funkcjonowania w Krakowie uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach władze miasta oraz funkcjonariusze policji i straży miejskiej odnotowali pierwsze wymierne rezultaty.

1 lipca br. zaczęła obowiązywać uchwała Rady Miasta Krakowa, dotycząca ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży detalicznej alkoholu. Zakaz obowiązuje między północą a godz. 5.30, na terenie całego Krakowa, z wyłączeniem restauracji i barów. Celem wprowadzenia uchwały zgodnie z przepisami było ograniczenie dostępności alkoholu.

Naruszenie zakazu stanowi przestępstwo i podlega przepisom karnym ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.).

Statystyki pokazują, że wprowadzenie uchwały przyniosło dobre rezultaty, mimo znaczącego wzrostu ilości turystów w Krakowie. Pierwsze wyniki wdrożenia uchwały o ograniczeniu sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach w Krakowie są zdecydowanie pozytywne.

– Główny cel wprowadzenia uchwały zgodnie z przepisami – ograniczenie dostępności alkoholu w nocy – został osiągnięty. Jesteśmy pierwszym dużym miastem w Polsce, które wprowadziło te zasady na terenie całego miasta – podkreślił zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider.

Spadek interwencji policji

Z policyjnych statystyk wynika, że nastąpił bardzo znaczący spadek interwencji funkcjonariuszy w godzinach obowiązywania uchwały o ograniczeniu sprzedaży dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w lipcu br. o 40,77%, w sierpniu br. o 63,71%. Łącznie w lipcu i sierpniu br. odnotowano spadek o 53,38 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała. Nastąpił także znaczący spadek interwencji policji dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ciągu całej doby na terenie Krakowa: w lipcu br. o 17,87%, w sierpniu br. o 38,90%, łącznie w miesiącach lipiec-sierpień br. o 28,49% w stosunku do roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

Statystyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Znaczący spadek interwencji związanych z obowiązywaniem uchwały odnotowała Straż Miejska Miasta Krakowa. W lipcu br. liczba zgłoszeń przyjętych przez straż miejską, dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmalała o 54,22%, w sierpniu br. o 33,33%, a łącznie w miesiącach lipiec-sierpień br. odnotowano spadek o 45,21% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała. W lipcu br. liczba wykroczeń ujawnionych przez straż miejską, dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmalała o 38,60 %, w sierpniu br. o 24,87 %, a łącznie w miesiącach lipiec-sierpień br. odnotowano spadek o 32,24% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała. Nastąpił niewielki wzrost ilości interwencji straży miejskiej dotyczących spożywania napojów alkoholowych wbrew zakazom wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w ciągu całej doby: w miesiącu lipcu br. o 8,15%, w miesiącu sierpniu br. o 10,77%, a łącznie w miesiącach lipiec-sierpień br. wzrost o 9,41% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

Pobyty w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień

W tym czasie nastąpił niewielki spadek ilości osób nietrzeźwych kierowanych do działu opieki Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie: w lipcu nastąpił spadek o 6,07%, w sierpniu o 4,28%, łącznie w miesiącach lipiec-sierpień odnotowano spadek o 5,20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

Wzrost liczby turystów

Po wejściu w życie uchwały nastąpił znaczący wzrost ilości turystów. W lipcu br. Kraków odwiedziło o 38,1 % turystów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei w sierpniu br. Kraków odwiedziło o 50,2 % turystów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łącznie w miesiącach lipiec-sierpień br. Kraków odwiedziło o 44,5 % turystów więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, kiedy uchwała nie obowiązywała.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka