wtorek, 12 września 2023 13:03

Artur Kozioł: System opieki zdrowotnej wymaga uzdrowienia

Autor Marzena Gitler
Artur Kozioł: System opieki zdrowotnej wymaga uzdrowienia

- Wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja w obszarze ochrony zdrowia, dlatego wymaga ona kompleksowych zmian - mówi Artur Kozioł. Z burmistrzem Wieliczki rozmawiamy o zmianach, które Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski chce wprowadzić, aby poprawić funkcjonowanie ochrony zdrowia.

Panie burmistrzu, kolejny niezwykle ważny temat - ochrona zdrowia. Porozmawiajmy tym razem nie tyle o trudnościach, bo one są dostrzegalne dla wszystkich, ale o rozwiązaniach jakie należy według pana zastosować, żeby poprawić stan tego tak niezwykle istotnego obszaru usług społecznych.

- Myślę, że wszyscy, którzy korzystają z opieki zdrowotnej w naszym kraju widzą, że system wymaga uzdrowienia. Zabrzmi to jak paradoks - uzdrowić opiekę zdrowotną, ale obecnie faktycznie przypomina ona chorego człowieka, wymagającego leczenia. Nie może codziennością być sytuacja, w której na wizytę u specjalisty trzeba czekać - zdarza się - nawet kilka lat.

Jako przedstawiciel samorządowców w miejsce obecnego – niesprawdzającego się modelu, proponuję samorządowy model ochrony zdrowia, który powstał w konsultacji ze środowiskiem medycznym, czyli ludźmi mającymi największą wiedzę co do koniecznych zmian. W tym modelu opieka zdrowotna zostaje zdecentralizowana, a prawa do prowadzenia polityki zdrowotnej przekazane samorządom wojewódzkim, które zarządzać będą aspektem kadrowym, sprzętowym i finansowym. Robić to będą w oparciu o strategię ochrony zdrowia Polaków, która będzie miała charakter długotrwały. Strategia ta - z kolei - zostanie oparta o diagnozę i wyznaczanie kierunków – jak w przypadku edukacji o przyszłości decyduje moment obecny – musimy się odpowiednio przygotować, do wyzwań, które są przed nami. Możemy to zrobić kreując strategię dla medycyny przyszłości, w której jednym z punktów odniesienia będzie wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Co jest oczywiste - niezbędne będzie zwiększenie finansowania całego systemu, przy czym pieniądze powinny trafiać do właściwych podmiotów, w tym jednostek samorządowych. Trzeba będzie wprowadzić ogólnokrajowe, powszechne i wieloletnie programy zdrowotne i profilaktyczne, które realizowane będą przez samorządy. Trzeba między innymi przywrócić badania przesiewowe w szkołach. W obliczu epidemii zachorowań na raka należy stworzyć pełnoprofilowe ośrodki onkologiczne, które będą zapewniać kompleksową opiekę począwszy od diagnostyki przez leczenie w pełnym zakresie, po wsparcie psychologiczne.

W naszym programie Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski zawarto również propozycje, takie jak: wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół, opracowanie wytycznych i dofinansowania do zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w placówkach szkolnych i opiekuńczo – wychowawczych. Jeśli chodzi o szpitale konieczne będzie zapewnienie placówkom wysokospecjalistycznego sprzętu oraz wymianę starego. Należy wprowadzić rezydentury bez limitów – o ilości miejsc rezydenckich w szpitalach w ramach konkretnych specjalizacji powinien decydować dyrektor danego szpitala w porozumieniu z samorządem odpowiedzialnym za kreowanie polityki zdrowotnej na danym obszarze, a nie urzędnik w ministerstwie w Warszawie. Konieczna jest też likwidacja miejsc pozarezydenckich.

Należy uaktualnić mapy potrzeb zdrowotnych – obecne są przestarzałe i nie odpowiadają realnym potrzebom. Potrzebna jest likwidacja biurokracji, która sprawia, że lekarz zamiast pacjentom, poświęca czas na wypełnianie dokumentów. Trzeba zapewnić pacjentom większą dostępność do leczenia ambulatoryjnego i usługę dowozu do szpitala i z powrotem, którą realizować będą tzw. taksówki medyczne. Trzeba także zapewnić system zachęt dla młodych lekarzy, żeby po ukończeniu studiów zostali w województwie, w którym się kształcili. Konieczne jest zapewnienie atrakcyjnego wynagrodzenia, stworzenia atrakcyjnych warunków pracy i możliwości rozwoju. Tych punktów jest wiele, ale wszyscy wiemy, jak wygląda sytuacja w obszarze ochrony zdrowia, dlatego wymaga ona kompleksowych zmian.

  • Zobacz też:
Dni otwarte w nowym skrzydle SPZLO Wieliczka
Już o raz drugi z inicjatywy Burmistrza Wieliczki mieszkańcy Miasta i Gminy Wieliczka mogli skorzystać z bezpłatnych badań w ramach Dni Otwartych

Artykuł sponsorowany

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka