piątek, 12 kwietnia 2024 06:27

Sześć wariantów linii tramwajowej na Kliny

Autor Katarzyna Domagała
Sześć wariantów linii tramwajowej na Kliny

Krakowscy urzędnicy planują rozpoczęcie projektu „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”. Jak zapowiadają, w dokumencie powinna się znaleźć analiza co najmniej sześciu wariantów przebiegu nowej trasy dla tramwajów.

10 kwietnia w Biuletynie informacji Publicznej zamieszczono ogłoszenie o zamówieniu „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny”. Termin składania ofert mija 23 kwietnia 2024 r. Opracowanie ma przedstawić możliwości organizacyjne, społeczne, techniczne, przestrzenne i środowiskowe oraz zasadność ekonomiczną budowy linii tramwajowej na osiedle Kliny - czytamy na stronie miasta Krakowa.

Sześć wariantów

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał za zadanie opracować co najmniej sześć wariantów przebiegu planowanej linii tramwajowej. Będzie ona przedłużeniem istniejącej sieci tramwajowej do osiedla Kliny:

  • Wariant I: linia tramwajowa biegnąca od istniejącej pętli tramwajowej Czerwone Maki wzdłuż ul. Bunscha i ul. Humboldta z odejściem w stronę Klinów
  • Wariant II: linia tramwajowa biegnąca wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów z przedłużeniem w kierunku południowym
  • Wariant III: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż Lasu Borkowskiego do obszaru Klinów
  • Wariant IV: linia tramwajowa biegnąca od przystanku tramwajowego „Borek Fałęcki I” wzdłuż ul. Żywieckiej Bocznej do obszaru Klinów
  • Wariant V (rozwiązanie autorskie): linia tramwajowa o przebiegu zaproponowanym przez wykonawcę
  • Wariant VI (alternatywny): zakładający obsługę obszaru Klinów innym niż tramwaj środkiem transportu publicznego: autobusem, koleją

Dokumentacja zostanie przedyskutowana z mieszkańcami podczas spotkania konsultacyjnego. Opracowanie „Studium wykonalności dla budowy linii tramwajowej do osiedla Kliny” będzie podstawą do podejmowania przez miasto Kraków dalszych działań w zakresie rozwoju układu komunikacyjnego. Przebieg trasy ma być znany na przełomie tego i przyszłego roku.

Źródło: krakow.pl / Fot.: Mateusz Łysik

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka