wtorek, 23 sierpnia 2022 14:56

Tak teraz oszukują seniorów! ZUS ostrzega: "Pracownicy nie odwiedzają emerytów"

Autor Marzena Gitler
Tak teraz oszukują seniorów! ZUS ostrzega: "Pracownicy nie odwiedzają emerytów"

Blisko 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe czeka na 14 emeryturę. Ten fakt wykorzystują oszuści, którzy podają się za pracowników ZUS oferują pomocy w wypełnieniu wniosku i wyłudzają gotówkę, dane z dowodu osobistego bądź numer rachunku bankowego.

Oszuści nie mają skrupułów, nawet w stosunku do seniorów. Nie raz już alarmowaliśmy, że starsi ludzie omamieni przez przestępców podszywających się pod CBŚ czy policję wyłudziło od nich oszczędności życia. Teraz pretekstem do oszustw jest zapowiedziana przez ZUS wypłata 14 emerytur.

Okazuje się, że już są przypadki, gdy przestępcy podszywając się pod pracowników ZUS-u wyłudzają gotówkę, dane z dowodu osobistego bądź numer rachunku bankowego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat, w którym ostrzega przed takimi praktykami: "Przestrzegamy przed oszustami, którzy podają się za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i proponują załatwienie formalności związanych z 14. emeryturą. Czternastkę będziemy wypłacać bez wniosku, nie trzeba składać do ZUS żadnego pisma" - informuje ZUS.

Nowe oszustwo „na pracownika ZUS” może doprowadzić do wielkich strat. Dane z dowodu mogą być wykorzystane do zaciągnięcia kredytu na nic nieświadomego właściciela.

ZUS przypomina, że wypłata dodatkowego świadczenia rozpocznie się 25 sierpnia i nie trzeba w związku z tym składać żadnych pism, formularzy czy wniosków. Pracownicy ZUS nie odwiedzają emerytów, rencistów i innych osób w domach i nie proponują płatnych usług.

"Niestety ciągle się zdarza, że osoby podszywające się pod pracowników ZUS proponują szybkie załatwienie formalności. Oferta pomocy w wypełnieniu wniosku, żądanie danych osobowych lub bankowych powinny być sygnałem ostrzegawczym. Jeśli tożsamość takiej osoby budzi wątpliwości, to najlepiej powiadomić o tym policję i najbliższą placówkę ZUS" - apeluje ZUS.

"Przedstawiciele ZUS nie odwiedzają klientów w domach lub w miejscu pracy. Wyjątkiem są kontrole wykorzystania zwolnień lekarskich i wizyty inspektorów kontroli u płatników składek. Podczas takich odwiedzin pracownik ZUS musi okazać legitymację służbową lub z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić o takiej wizycie. Nie pobieramy również żadnych opłat i nie żądamy żadnych gratyfikacji finansowych" - przypomina ubezpieczyciel.

W tym roku czternastki trafią do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym do 8,1 mln osób, które co miesiąc otrzymują świadczenia z ZUS. Prawo do dodatkowego świadczenia mają emeryci i renciści, którym te świadczenia przysługują na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty. Czternastka będzie zwolniona z podatku dochodowego, a wyniesie na rękę 1217,98 zł. Terminy wypłat czternastki to 25 sierpnia, a następnie 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Na czternastki w pełnej wysokości mogą liczyć osoby, które pobierają emerytury lub renty do 2900 zł brutto. W przypadku osób, które mają przyznane świadczenia w wysokości między 2900 zł brutto a 4188,44 zł brutto, czternasta emerytura będzie zmniejszana na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Stąd minimalna wartość dodatkowego świadczenia wyniesie 50 zł.

fot. Pixabay.com

Polityka

Polityka - najnowsze informacje