środa, 27 stycznia 2021 13:30

Tarnów: Dopłata do czynszu dla wynajmujących mieszkania. Jak ją uzyskać?

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnów: Dopłata do czynszu dla wynajmujących mieszkania. Jak ją uzyskać?

Osoby, które wynajmują mieszkanie w Tarnowie mogą starać się o dopłatę do czynszu. Jest to nowa forma pomocy, którą oferuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Kto może starać się o przyznanie świadczenia?

Dopłata przewidziana jest dla osób, których dochody zmalały w wyniku pandemii koronawirusa. O świadczenie mogą starać się jedynie najemcy lub podnajemcy mieszkań, ale nie osoby posiadające własne mieszkanie. Dopłata jest przyznawana tylko raz na okres 6 miesięcy.

- Prawo do dopłaty do czynszu mają ci najemcy lub podnajemcy, których dochody spadły co najmniej o 25% w porównaniu do 2019 roku. To znaczy, że dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może stanowić 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, który nie może być wyższy niż 1500 złotych. – tłumaczy Małgorzata Mularczyk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie. Dotyczy to osób, które zawarły umowy przed ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce, czyli przed 14 marca 2020 roku.

Tarnowscy restauratorzy zwolnieni z opłaty alkoholowej? Miasto złoży projekt uchwały
Pandemia koronawirusa doprowadziła do poważnego kryzysu wielu sektorów. Ucierpieli hotelarze, właściciele stoków narciarskich czy restauratorzy. Sytuacji nie poprawiają koszty stałe, którymi są opłaty za dierżawę, media, czy te związane z zezwoleniami niezbędnymi dla utrzymania konkretnej działalnoś…

W rozliczeniu dodatku pod uwagę brany jest wyłącznie czynsz za wynajem, bez opłat za media i podobne. Przy składaniu dokumentów należy podać odpowiednią adnotację, dołączyć deklarację o dochodach za okres trzech miesięcy z dokumentami je potwierdzającymi, oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie za 2019 rok, dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego czy aneks czynszowy itp.) oraz pisemne oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu.

Dodatki będą wypłacane od 6 marca 2021 roku.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje