czwartek, 29 października 2020 07:38

Tarnowian czeka fala podwyżek? Większa opłata za wywóz śmieci i podatek od nieruchomości

Autor Aleksandra Tokarz
Tarnowian czeka fala podwyżek? Większa opłata za wywóz śmieci i podatek od nieruchomości

Drastyczna podwyżka opłat za wywóz śmieci? Zgodnie z nowym projektem uchwały tarnowianie mieliby płacić 29,45 złotych miesięcznie od osoby. To oznacza, iż rachunki byłyby wyższe o prawie 40% w stosunku do stawki obecnej. Dyskusja nad tym projektem zaplanowana jest podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

-Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W Gminie Miasta Tarnowa, zasada ta nie jest spełniana od 2015 roku. O ile jeszcze w 2014 roku wpływy zamknęły się kwotą blisko 16.5 miliona złotych, a wydatki wyniosły niecałe 15.9 miliona, o tyle już rok później pojawił się niewielki – blisko 84 tys. złotych - niedobór środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi. W kolejnych latach był on coraz większy – w 2016 roku wyniósł ponad 1.7 miliona, w 2017 – 2 miliony, w 2018 roku – ponad 4.6 miliona, a w ubiegłym roku przekroczył kwotę 7.4 miliona. W tym roku niedobór wyniesie ok. 8.5 miliona złotych. W przypadku braku zmiany stawki opłaty za wywóz śmieci, w przyszłym roku będzie to około 7.7 miliona złotych – tłumaczy rzecznik prezydenta Tarnowa.

Opłatą, którą prezydent Tarnowa przedstawił radnym jest kwota 29,45 złotych miesięcznie za każdą osobę. To właśnie tarnowscy radni podejmą dziś decyzję.

-Na wzrost kosztów gospodarki odpadami ma wpływ cena ich zagospodarowania oraz fakt, że od 1 stycznia przyszłego roku prowadzony będzie selektywny odbiór frakcji bioodpadów. Odpady te będą zbierane do specjalnie przystosowanych do tego celu pojemników. Koszt ich zakupu – około 1.5 mln złotych – poniesie miasto, które przejęło od mieszkańców obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Dodać przy tym należy, że ze względu na uciążliwości związane z gromadzeniem bioodpadów, będą one odbierane raz w tygodniu, co będzie miało istotny wpływ na ponoszone koszty - dodaje.

Ostatnia podwyżka opłat za wywóz śmieci miała miejsce w czerwcu tego roku. Cena zmieniła się z 18 do 22 złotych od osoby miesięcznie.

Mają także wzrosnąć podatki od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Tarnowa w 2021 roku. Projekt przewiduje np. podniesienie stawki podatku dla budynków mieszkalnych z 0,55 do 0,60 groszy za metr kwadratowy, a dla przedsiębiorców kwota ta wzrośnie o 70 gr. Dla budynków, które świadczą usługi zdrowotne stawka podniesie się z 4,60 do 4,70 zł.

Co to oznacza dla tarnowian w praktyce? Dla mieszkańca, który opłaca podatek od budynku mieszkalnego o powierzchni 100 m kw. i gruntów o takiej samej powierzchni, obciążenie podatkiem wzrośnie o 25 zł w skali roku. Dla właścicieli np. garażu, który ma powierzchnię 18 m.kw. podwyżka wyniesie 5 zł w skali roku.

- W sumie podwyżki mają przynieść tarnowskiemu budżetowi korzyści w wysokości ok. 4,5 mln zł. Jest to duża pomoc dla miasta – Tarnów zmaga się bowiem z problemami wynikającymi z pandemii koronawirusa, która wpływa negatywnie na gospodarkę i finanse. W tej chwili ubytek w dochodach miasta zbliża się do niebezpiecznego poziomu i musi zostać uzupełniony – informuje rzecznik.

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta radni będą także dyskutować o podniesieniu cen biletów komunikacji miejskiej.

Tarnów: Droższe bilety autobusowe. Dlaczego ceny powinny wzrosnąć?
Radni miejscy mają zdecydować na czwartkowej sesji, czy ceny za bilety autobusowe wzrosną. Podwyżka cen dotyczyłaby wyłącznie biletów jednorazowych oraz karnetów. Według nowego projektu uchwały, jaki został złożony pod obrady, ceny za bilety poszłyby w górę średnio o 20 - 40 groszy. Mieszkańcy zapł…

fot. ilustracyjne

Tarnów - najnowsze informacje