wtorek, 14 marca 2023 14:11

Ten proceder może skutkować grzywną w wysokości 5 tys. zł!

Autor Mirosław Haładyj
Ten proceder może skutkować grzywną w wysokości 5 tys. zł!

Strażnicy miejscy przypominają o obowiązującym zakazie wypalania traw. Ten proceder może skutkować grzywną w wysokości 5 tys. zł!

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny pojawia się problem związany z wypalaniem traw. Jest to niezwykle niebezpieczne zjawisko nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i dla ludzi.

-Dlatego apelujemy o zaniechanie tego rodzaju praktyk! Wypalanie traw to jedna z głównych przyczyn wiosennych pożarów. W płomieniach giną m.in. zwierzęta objęte ochroną oraz zagrożone wyginięciem: ptaki, płazy, drobne ssaki i owady. Niszczone są także siedliska i ostoje tych zwierząt, gniazda nory, mrowiska, legowiska i inne miejsca schronienia

-piszą strażnicy miejscy.

Mitem jest przekonanie, że wypalanie traw poprawia żyzność gleby. Wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody. Ten proceder przyczynia się również do zatruwania atmosfery. Pożary to dodatkowa emisja dwutlenku węgla, węglowodorów aromatycznych i dioksyn, które są szczególnie niebezpieczne dla człowieka.

Strażnicy przypominają, że wypalanie traw jest zabronione! Grozi za to mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna w postępowaniu sądowym nawet do 5000 zł.

Inf. i foto: SM Kraków

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka