wtorek, 21 grudnia 2021 11:56

To już pewne. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic ma finansowanie

Autor Marzena Gitler
To już pewne. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic ma finansowanie

32 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa trafi na realizację budowy obwodnic Podłęża i Niepołomic. Inwestycja ułatwi komunikację firm z  Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej, a mieszkańcom Krakowa skróci dojazd do Puszczy Niepołomickiej.

Gwarancją zapewnienia finansowania inwestycji jest podpisana dziś umowa pomiędzy wojewodą małopolskim Łukaszem Kmitą a marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką. Zawarto w niej zapewnienie, że samorząd województwa małopolskiego otrzyma 32 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 środków na realizację zadania: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic  w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej  z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 – Budowa obwodnicy Niepołomic”.

W uroczystości uczestniczyli małopolscy posłowie – Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Patryk Wicher oraz senator Wiktor Durlak. Obecni byli także wicestarosta wielicki Henryk Gawor oraz burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

Dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z marszałkiem Witoldem Kozłowskim oraz wicemarszałkiem Łukaszem Smółką umowę potwierdzającą przyznanie samorządowi województwa małopolskiego z rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2021-2024 środków w wysokości 32 mln złotych. Zostaną one przeznaczone na inwestycję, której

– To bardzo dobra wiadomość, szczególnie dla mieszkańców powiatu wielickiego i Niepołomic. Chcę podziękować Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za środki, które są przyznane na tę inwestycję. Przypomnę, że w czerwcu 2020 roku oddaliśmy do użytku węzeł autostradowy i dzięki jego powstaniu była możliwa ta inwestycja. Odciąży ona mieszkańców od dużego ruchu samochodowego, jak również będzie sprzyjała rozwojowi gospodarczemu – podkreśliła poseł Urszula Rusecka.

Z uwagi na wysoki koszt realizacji zadania, szeroki zakres robót budowlanych oraz technologię wykonania prac inwestycja zaplanowana została do realizacji w latach 2021-2024. Jej całkowita wartość wynosi 40 mln złotych. Planowane finansowanie z budżetu państwa wyniesie 32 mln złotych, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania. Pozostałe 20% (8 mln złotych) zabezpieczy województwo małopolskie.

To ważne dla Niepołomic i powiatu wielickiego. Dzięki współpracy z Panem Wojewodą, Państwem Parlamentarzystami, Panami Marszałkami uda się zmodernizować ponad 5 km istniejącej dogi. Tam ma być przebudowanych 7 skrzyżowań, ma powstać 5 rond. I to w znakomity sposób domknie układ komunikacyjny Strefy Inwestycyjnej, która bardzo prężnie się rozwija – podsumował burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

Inwestycja będzie realizowana etapami. W pierwszej kolejności środki zostana przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego i uzyskaniem decyzji na realizację inwestycji drogowej. Na ten cel jeszcze w tym roku trafi dofinansowanie wysokości 960 tys. zł (w tym 80 000 zł przekazane w 2021 r.).

Kolejnym etapem będą prace budowlane. Dofinansowanie na nie to ponad 31 mln zł. Za te środki wybudowana zostanie ponad 5-kilometrowa nowa droga o kategorii drogi wojewódzkiej. Będzie to trasa umożliwiająca w miarę szybka i bezpieczna jazdę - dwupasmowa i dwukierunkowa.  

Nowa trasa poprawi dostęp do autostrady A4 i drogi krajowej nr 75. Usprawni komunikację między Krakowem, Wieliczką, Dobczycami i Niepołomicami. Ułatwi dostępność do stref aktywności gospodarczej oraz obszarów o dużej atrakcyjności turystycznej, choćby do Puszczy Niepołomickiej. Wyprowadzi ruch tranzytowy poza mniejsze, lokalne drogi, a podróżującym skróci czas dojazdu.

fot. MUW

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje