środa, 6 stycznia 2021 14:02

To ostatnie chwile zgłoszeń do konkursu „Tarnów pełen blasku”!

Autor Aleksandra Tokarz
To ostatnie chwile zgłoszeń do konkursu „Tarnów pełen blasku”!

Trwa ósma edycja konkursu „Tarnów pełen blasku”. Jeszcze tylko do 19 stycznia można zgłaszać świątecznie przystrojone domy, balkony, sklepy, firmy, ogródki przyblokowe, biura, szkoły, przedszkola i żłobki w naszym mieście.

Łączna pula nagród to 12 tysięcy złotych. Zgłoszone obiekty ocenione zostaną w czterech kategoriach. Pierwsza z nich obejmuje balkony, druga – posesje i ogródki przyblokowe, w trzeciej oceniane będą szkoły, przedszkola, żłobki i inne placówki edukacyjne, a w czwartej pod uwagę brany będzie najpiękniejszy wystrój świąteczny witryn sklepowych (z wyłączeniem sklepów w galeriach, centrach handlowych i hipermarketach) oraz witryn lokali gastronomicznych, cukierni, kawiarni itp. Łączna wartość puli nagród rzeczowych w trzech pierwszych kategoriach wynosi 7 tysięcy złotych brutto, w kategorii czwartej przyznane zostaną natomiast nagrody finansowe o łącznej wartości 5 tysięcy złotych.

Szpitala tymczasowego w Arenie Jaskółka Tarnów jednak nie będzie?
Na początku listopada pewnym było, że kolejny szpital tymczasowy dla pacjentów zakażonych koronawirusem powstanie w tarnowskiej Arenie Jaskółka. Teraz plany te mogą jednak ulec zmianie. Półtora miesiąca temu, obserwując sytuację związaną z epidemią koronawirusa w Polsce, można było stwierdzić, że b…

W przypadku dekoracji świetlnych, komisja konkursowa, składająca się z trzech przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz po jednym przedstawicielu patronów medialnych konkursu, oceniać będzie pomysłowość, kompozycję, świąteczne elementy wprowadzone do obiektu, sposób wykonania iluminacji świetlnej oraz oryginalność, estetykę i harmonię z otoczeniem. Witryny oceniane będą natomiast w oparciu o koncepcję plastyczną, estetykę wykonania, nawiązanie do polskich tradycji bożonarodzeniowych oraz harmonię z otoczeniem.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 10 lutego, a jego wyniki podane zostaną do publicznej wiadomości nie później niż siedem dni od dnia rozstrzygnięcia.

Zgłoszeń dokonać mogą – na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - osoby fizyczne lub prawne, a także Rady Osiedli. Zgłoszenia pisemne należy złożyć w Biurze Promocji i Współpracy Zagranicznej Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa (Rynek 7), pokój 11. Zgłoszenia drogą elektroniczną nadsyłać należy natomiast na adres konkurs@umt.tarnow.pl.

inf./fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje