wtorek, 21 maja 2019 21:40

Ulica Międzyrzecka w Bielsku-Białej oddana do ruchu

Autor Anna Piątkowska-Borek
Ulica Międzyrzecka w Bielsku-Białej oddana do ruchu

Zakończył się remont ul. Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej. We wtorek 20 maja 2019 ulicę oddano do ruchu.

– Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej do dróg znajdujących się w korytarzu sieci TEN-T (dróg ekspresowych S-52 i S-1), jak również poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – podaje Urząd Miasta Bielsko-Biała.

Jakie prace wykonano w ramach rozbudowy ulicy Międzyrzeckiej w Bielsku-Białej?

Zadanie wykonano w sześciu etapach. Najpierw rozbudowano ul. Międzyrzecką na odcinku od granicy miasta do ul. Zagajnik. Kolejno odbyła się budowa nowego odcinka ul. Międzyrzeckiej od ul. Zagajnik do ul. Cieszyńskiej (o roboczej nazwie „Nowo-Miedzyrzecka”) wraz z budową trzyprzęsłowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 190 (Bielsko-Biała – Cieszyn). Następnie wykonano budowę łącznicy z ul. Nowo-Międzyrzecką (w rejonie ul. Przy Torach), rozbudowano skrzyżowanie ul. Międzyrzeckiej z ul. ks. Józefa Londzina (rondo) i ulicę Dziewanny. Na koniec odbyła się rozbudowa skrzyżowania (rondo) ul. Międzyrzeckiej z ul. Rudawka (łącznica drogi ekspresowej S-52). Wykonano też nową zbiorczą kanalizację deszczową oraz przebudowano sieci (elektroenergetyczna, teletechniczna, gazowa oraz wodociągowa).

– Uzupełnieniem zmodernizowanej drogi jest infrastruktura dla pieszych oraz rowerzystów. Mieszkańcy Wapienicy mogą korzystać z nowych chodników oraz ścieżek rowerowych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych siedem przejść znajdujących się w ciągu ul. Międzyrzeckiej zostało specjalnie doświetlonych w technologii LED – informuje Urząd Miasta Bielsko-Biała.

Inwestycja ta jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej”.

Bielscy urzędnicy podają też kilka liczb związanych z rozbudową ulicy Międzyrzeckiej.

− 35 040 m2 nawierzchni jezdni

− 6 460 m2 nawierzchni chodników (w tym: 4 380 m2 z masy, 2 080 m2 z kostki)

− 5 570 m2 nawierzchni ścieżek rowerowych (masa czerwona)

− 1 200 m2 nawierzchni betonowych na zatokach i rondach

− 3,26 km długości jezdni

− 3,1 km długości ścieżek rowerowych

− 9 330,40 m długości krawężników

− 12 973,20 m długości obrzeży

− 68 m długości wiaduktu

− 66 803 m3 nasypów

− 39 717 m3 wykopów

− 1 200 m3 betonu cementowego zabudowanego na wiadukcie

− 83 000 ton kruszyw do wykonania podbudów

− 21 000 ton masy asfaltobetonowej do wykonania nawierzchni.

Bielsko-Biała - najnowsze informacje