czwartek, 20 maja 2021 09:58

OSP Bełdno z żeńska drużyną pożarniczą

Autor Mirosław Haładyj
OSP Bełdno z żeńska drużyną pożarniczą

Rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy. Pierwszą jednostką, w której odbyło się zebranie, było OSP Bełdno.

Na spotkaniu w dniu 15 maja dokonano następujących wyborów na poszczególne funkcje. Funkcję prezesa objął Mikołaj Giza. Naczelnikiem został Józef Grabiarz, natomiast jego Zastępcą, Krzysztof Furtak. Funkcję Skarbnika powierzono Zbigniewowi Krawczykowi a Sekretarza Pawłowi Szymbara.

Ogromne gratulacje należą się czterem paniom, które postanowiły zawiązać żeńską drużynę pożarniczą przy OSP w Bełdnie. Są to: Kinga Szymbara, Gabriela Giza, Sylwia Dudziak, Justyna Grabiarz . Druhowie strażacy zachęcają kolejne przedstawicielki płci pięknej do wstąpienia w szeregi żeńskiej drużyny. Zaproszenie dotyczy nie tylko mieszkanek Bełdna, ale i całej gminy.

Fot. i inf.: UG Żegocina

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje