piątek, 12 kwietnia 2019 16:32

UODO: Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO

Autor Piotr Sosin
UODO: Dane strajkujących nauczycieli nie powinny być umieszczane w SIO

Wprowadzanie do systemu informacji oświatowej danych o tym, który nauczyciel bierze udział w strajku, nie ma podstaw prawnych – wyjaśnia prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W systemie informacji oświatowej zbierane są dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli. Te drugie to m.in. wykształcenie, forma i wymiar zatrudnienia, ale również - przyczyny nieprowadzenia zajęć.

„Ustawa [o systemie informacji oświatowej] nie mówi, co dokładnie należy rozumieć przez przyczyny nieprowadzenia zajęć. Tę kwestię doprecyzowuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej” – wskazuje prezes UODO.

Zgodnie z tym rozporządzeniem (par. 27) w SIO uwzględnia się tylko nieprowadzenie zajęć z powodu: urlopów, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych, zwolnienia z obowiązku prowadzenia zajęć na podstawie Karty nauczyciela, zawieszenia w pełnieniu obowiązków na podstawie Karty nauczyciela, przeniesienia w stan nieczynny, zwolnienia lekarskiego oraz niezdolności do pracy, o której mowa w Kodeksie pracy.

aba/

Polityka - najnowsze informacje