piątek, 11 czerwca 2021 08:54

W gminie Wojnicz powstaje wyjątkowe miejsce. Prace trwają od kilku tygodni

Autor Aleksandra Tokarz
W gminie Wojnicz powstaje wyjątkowe miejsce. Prace trwają od kilku tygodni

Od kilku tygodni trwają intensywne prace w centrum wsi Isep, związane z zagospodarowaniem terenu. Inwestycja jest następstwem pozyskanej dotacji przez Stowarzyszenie „Wiklina Przyjazny Isep” ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za pośrednictwem LGD Dunajec-Biała.

Inwestycja zgodnie z projektem zakłada zagospodarowanie terenu w centrum wsi na cele rekreacyjne. - Obecnie przeprowadzone zostały roboty ziemne obejmujące rozbiórkę istniejącego utwardzenia, wyznaczone także ścieżki, które utwardzono kruszywem. Zamontowano również fontannę oraz krawężniki wyznaczające ścieżki. Zagospodarowanie terenu dopełniło zakup ławek parkowych oraz betonowych koszy. Kolejny etap prac to wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych oraz montaż oświetleni w postaci lamp solarnych. Zwieńczeniem prac będzie uruchomienie betonowej fontanny - informuje samorząd.

Zgodnie z założeniami projektu, jego realizacja ma poprawić estetykę centrum wsi Isep oraz tworzyć miejsce do wypoczynku jak również organizacji małych przedsięwzięć społecznych adresowanych do mieszańców wsi i całego obszaru LGD Dunajec – Biała. Dodatkowo zastosowanie oświetlenia solarnego obiektu pozytywnie wpłynie na środowisko, gdyż jest to najbardziej ekologiczny, oparty na alternatywnych źródłach energii, sposób oświetlenia.

“Będzie ostrzegał przed powodzią”. Najnowocześniejszy w Polsce radar pogodowy działa w Falkowej
Wiadomości Tarnów. Radar pogodowy w Falkowej swoim zasięgiem obejmuje obszar w promieniu około 70 kilometrów.

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekracyjno – wypoczynkowe w miejscowości Isep, gmina Wojnicz” realizowane jest  przez Stowarzyszenie Wiklina Przyjazny Isep, na które organizacja pozyskała ze środków unijnych blisko 61 tys. zł.

Tarnów - najnowsze informacje