poniedziałek, 12 grudnia 2022 14:30

W Kopalni Soli Bochnia odbyły się Uroczystości Barbórkowe

Autor Katarzyna Jamróz
W Kopalni Soli Bochnia odbyły się Uroczystości Barbórkowe

W czwartek (8 grudnia) w Kopalni Soli Bochnia odbyły się oficjalne obchody górniczego święta „Barbórka”. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy Św. Kingi pod przewodnictwem Ks. prałata Ryszarda Podstołowicza, podczas której górnicy, pracownicy kopalni oraz przybyli goście podziękowali swojej patronce Św. Barbarze za codzienną opiekę i prosili o dalsze łaski.

Po nabożeństwie górnicy wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na Uroczystą Akademię do komory Ważyn. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Rządu, Parlamentu, Władze Województwa Małopolskiego, instytucje Nadzoru Górniczego, władze Starostwa Powiatowego oraz Gminy i Miasta Bochnia, przedstawiciele Wojska i Policji, a także przedstawiciele Zarządów Spółek współpracujących z Kopalnią.

W trakcie uroczystości odczytano list do bocheńskich górników od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. List odczytał obecny na uroczystościach Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Piotr Nowacki. Słowa do górników skierował również Premier Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. List od Premiera odczytał Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Poseł Józefa Szczurek-Żelazko odczytała list od Prezesa Partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosława Kaczyńskiego oraz przekazała życzenia od Premier Beaty Szydło.

Uroczystości Barbórkowe w Bochni / Fot. Kopalnia Soli Bochnia

Na ręce Prezesa Kopalni Soli Bochnia Zygmunta Dobrowolskiego wpłynęły okolicznościowe adresy z życzeniami dla bocheńskich górników:

 • Z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie,
 • z Politechniki Śląskiej,
 • z Głównego Instytutu Górnictwa,
 • od Starosty Bocheńskiego,
 • od Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,
 • od Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy,
 • od Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach,
 • od Dyrekcji i załogi Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie
 • od Kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie wraz z zespołem pracowników,
 • od Prezesa Zarządu Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.,
 • od Zarządu i Dyrekcji Kopalni Soli Wieliczka S.A.,
 • od Zarządu Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.,
 • z Komendy Powiatowej Policji w Bochni,
 • z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni,
 • z Firmy Sodexo.

W trakcie Uroczystej Akademii nastąpiło wręczenie Odznaczeń i Szpad Górniczych oraz nominacji na Stopnie Górnicze. W tym roku przyznano następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

GENERALNY DYREKTOR GÓRNICZY II Stopnia
Zygmunt Dobrowolski

Nadanie Stopnia wręczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita reprezentujący w tym dniu Premiera RP Mateusza Morawieckiego.

GENERALNY HONOROWY DYREKTOR GÓRNICZY

Borys Borówka

DYREKTOR GÓRNICZY I Stopnia

Zbigniew Gruszczyński

Nadanie Stopnia wręczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski.

Minister Aktywów Państwowych wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa

ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZASŁUŻONY DLA GÓRNICTWA RP”

Marek Jania

Odznakę wręczył Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

Piotr Maślak

Konrad Tynka

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA

Łukasz Chojnacki

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

Olga Kwaśniak – Cieślik

Kinga Maliszczak

Paulina Rajska

Paweł Rutkowski

Paweł Serafin

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

TECHNIK GÓRNICZY III STOPNIA

Wojciech Dyga

Marcin Matlęga

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK I STOPNIA

Wojciech Olipra

GÓRNIK II STOPNIA

Łukasz Mucha

Łukasz Sroka

GÓRNIK III STOPNIA

Adrian Dobranowski

Jakub Kaczmarczyk

Robert Kaczmarczyk

Krzysztof Olszewski

Łukasz Podobiński

Artur Seweryn

Daniel Spirodek

Miłosz Więcław

Dyplomy wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski.

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem

HONOROWEJ SZPADY GÓRNICZEJ Andrzeja Kawalca

Honorowe insygnia władzy górniczej wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski

Prezes Zarządu Kopalnia Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski wyróżnił przyznaniem

HONOROWEGO KORDZIKA następujące osoby:

Szczepan Dziuba

Tomasz Jewuła

Honorowe insygnia władzy górniczej wręczył Prezes Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Techniczny Kopalni Krzysztof Szydłowski.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła:

ZŁOTYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Jerzy Michaldo

SREBRNYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Krzysztof Szydłowski

BRĄZOWYM MEDALEM CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

Adam Chojnacki

Tomasz Jewuła

Piotr Maślak

Medale wręczył Dyrektor Techniczny Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu Przemysław Kotniewicz oraz Dyrektor Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie Zbigniew Kubica.

Już tradycyjnie Zarząd i Dyrekcja Kopalni Soli Bochnia postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować za lata pracy pracownikom kopalni, którzy nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę:

W 2020 ROKU:

Małgorzata Olszewska

Marek Fortuna

Krzysztof Gajda

Robert Korta

Tomasz Nawrocki

Krzysztof Pytka

Stanisław Szpil

Krzysztof Topolski

Wiesław Kowalczyk

W 2021 ROKU:

Barbara Korta

Barbara Mazur

Tomasz Migdas

Wacław Jodłowski

Zdzisław Strach

W 2022 ROKU:

Stanisław Jędryka

Janusz Kokoszka

Bogusław Nanek

Emil Pagacz

Ryszard Wygoda

Jerzy Musiał

Dyplomy oraz pamiątkowe zegarki wręczyli Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Zygmunt Dobrowolski oraz Dyrektor Biura Zarządu Olga Kwaśniak-Cieślik.

Elementem nieodłącznie związanym z obchodami Barbórki jest Karczma Górnicza, którą rozpoczyna pochód lisów, czyli ceremoniał przyjęcia do stanu górniczego, górników, którzy pracę w kopalni rozpoczęli w okresie pomiędzy ostatnią a obecną Barbórką. Tradycyjnej Karczmie Górniczej towarzyszyły liczne konkursy oraz wspólne śpiewanie pieśni górniczych. W ramach menu królowała tradycyjna golonka. W Uroczystościach Barbórkowych udział wzięła Orkiestra Dęta Kopalni Soli Bochnia.

Fot. Kopalnia Soli Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje