czwartek, 3 lutego 2022 12:19

W Małopolsce już widać efekt wprowadzenia nowego taryfikatora mandatów

Autor Mirosław Haładyj
W Małopolsce już widać efekt wprowadzenia nowego taryfikatora mandatów

Policja opublikowała porównanie zdarzeń i naruszeń drogowych, do których doszło w styczniu 2022 r. oraz w tym samym miesiącu w 2021 r. - w kontekście wysokich mandatów wynikających z nowego taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia.

W Małopolsce w styczniu 2022 roku doszło do 100 wypadków - co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza spadek tego typu zdarzeń o 20, tj. o 17 %. W tych wypadkach zginęło 7 osób  (w tym 6 pieszych) – tj. spadek liczby ofiar śmiertelnych o 3, tj. o 30 %  w porównaniu do stycznia 2021 roku, a rannych zostało 118 osób - spadek liczby rannych o 29, tj. o 20 %.

W związku z tym, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych, policjanci ruchu drogowego zintensyfikowali nadzór na przejściami dla pieszych, wobec czego w analizowanym okresie o 7,5 % wzrosła liczba przekroczeń prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Na obszarze województwa o  35  % spadła liczba zarejestrowanych przypadków złamania limitu dozwolonej prędkości jazdy, przy czym liczba przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym (czyli w sytuacji gdy następuje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy) obniżyła się aż o 71 %.

Liczba wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych spadła o 47  %  a o 39  % spadła liczba wykroczeń popełnionych przez pieszych (przy czym np. spadek o 33 % odnotowano też w kategorii nieustępowania pierwszeństwa pojazdowi).

O 42  % spadła liczba zarejestrowanych wykroczeń polegających na nieprawidłowym wyprzedzaniu. Liczba stwierdzonych wykroczeń polegających  na korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego  trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku spadły o 23 %.

Liczba nałożonych przez policjantów środków karnych (mandaty, wnioski o ukaranie do sądu)  na uczestników ruchu drogowego generalnie spadła o 30 % w porównaniu do stycznia 2021 roku gdyż kierujący są obecnie bardziej zdyscyplinowani i policjanci mają mniej powodów do interwencji.

Jeśli chodzi o liczbę nietrzeźwych kierujących, to w styczniu 2022 roku wyniosła ona 306, natomiast w styczniu 2021 roku wyniosła ona 292.

Inf.: małopolska policja

Kraków

Kraków - najnowsze informacje