poniedziałek, 19 lipca 2021 11:15

W Skawinie trwa sprzątanie po ulewie. „Zagrożenie minęło”

Autor Aleksandra Tokarz
W Skawinie trwa sprzątanie po ulewie. „Zagrożenie minęło”

Wczoraj nad powiatem krakowskim przeszła potężna ulewa. Sytuacja była dramatyczna. Ze względu na miejscowe podtopienia i trudną sytuację pogodową, cześć dróg w gminie zostało zamkniętych, bądź były nieprzejezdne. Burmistrz ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Teraz pozostało już tylko sprzątanie.

- Sytuacja się ustabilizowała, a prognozy pogody na najbliższe 24 godziny są optymistyczne, dlatego podjąłem decyzję o odwołaniu stanu alarmu przeciwpowodziowego - informuje burmistrz Skawiny Norbert Rzepisko. - Przed nami bardzo duży pracy związanej z naprawą szkód i doprowadzeniu dróg do stanu pozwalającego na komfortowy przejazd. W miejscach najbardziej poszkodowanych przez żywioł pracują służby, dostarczany jest sprzęt i zapewniana jest pomoc.

Burmistrz znajduje się w terenie i na miejscu koordynuje prace naprawcze.

Sytuacja w Skawinie pogarszała się wczoraj z minuty na minutę. Woda zalewała kolejne ulice. Z powodu zalania dróg linia aglomeracyjna 253 została skierowana na trasę objazdową.

Teraz wszystko wraca do normy. - Prognozy pogody są optymistyczne, a zagrożenie minęło - informują władze gminy. W Radziszowie i Woli Radziszowskiej trwają prace porządkowe, na miejscu znajduje się sprzęt, a służby pracują nad zlikwidowaniem skutków powodzi. Droga ze Skawiny do Radziszowa jest przejezdna.

Trwają również prace porządkowe w Parku Miejskim i na Starorzeczu. Usuwane są gałęzie i odpompowywana jest woda. - Prosimy o zachowanie ostrożności i przestrzegania zaleceń obecnych na miejscu służb porządkowych - apelują urzędnicy. - Mimo trudnej sytuacji mamy także bardzo dobre wieści! Powódź nie zrobiła na łabędziej rodzinie żadnego wrażenia, a pisklaki z rodzicami mają się bardzo dobrze - dodają.

Dodatkowo przypominają mieszkańcom o numerach alarmowych - 112, gdzie zgłaszać można sytuacje zagrożenia życia i zdrowia, zalania posesji, podtopienia, a także powalone drzewo blokujące jezdnię. Tymczasem Straży Miejskiej pod numerami 604 099 141, 604 099 142, 12 276 29 73 zgłaszać można: jezdnię zalaną na tyle, że nie można przejechać samochodem, niedrożne śluzy, zatkane przepusty, podnoszący się poziom zbiorników wodnych oraz zgłoszenie zapotrzebowania na worki z piaskiem.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje