piątek, 4 marca 2022 19:07

Wieliczanie pomagają na miejscu i wysyłają dary do Ukrainy

Autor Marzena Gitler
Wieliczanie pomagają na miejscu i wysyłają dary do Ukrainy

W związku z uruchomioną przez Gminę akcją pomocową na rzecz Uchodźców z Ukrainy nastąpiła prawdziwa eksplozja pomocy i wsparcia wieliczan w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy.

W Grabiu postało centrum pobytowe dla uchodźców na około 300 osób, w którego przygotowanie i organizacje aktywnie włączyli się mieszkańcy i liczne organizacje z naszej gminy. Pragniemy poinformować,  że budynki są już w pełni zapełnione przez naszych sąsiadów z Ukrainy.

"Dzisiaj w Grabiu gościmy blisko 140 osób z Ukrainy. Cały też czas przygotowywane są kolejne miejsca noclegowe. Stworzenie tego miasteczka dla osób, które w dramatycznej sytuacji życiowej potrzebują pomocy stało się możliwe dzięki współpracy ze Zgromadzeniem Braci i Sióstr Samarytan oraz przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców Grabia, Brzegów, Wieliczki i okolicznych miejscowości. W dniu wczorajszym, 3 marca, Burmistrz Wieliczki wraz ze współpracownikami spotkał się z mieszkańcami domów w Grabiu. Rozmawiano o funkcjonowaniu tego miejsca oraz o tym, jaka pomoc jest niezbędna dla przybyłych osób z Ukrainy. Najczęściej pojawiające się tematy i najpilniejsze sprawy to kwestie dotyczące pomocy psychologicznej i medycznej oraz nauki szkolnej i zajęć przedszkolnych" - poinformowało Miasto i Gmina Wieliczka.

- Dziękuje wszystkim zaangażowanym w przygotowania na przyjęcie rodzin z Ukrainy, przede wszystkim całemu zespołowi współpracowników, instytucjom, służbom odpowiadającym za bezpieczeństwo i organizację Centrum Pomocy w Grabiu. Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców i wolontariuszy, którzy całym sercem włączyli się w akcje pomocowe. Wspólnie stworzyliśmy miejsce, w którym Rodziny z Ukrainy znajdą spokój i bezpieczeństwo w tak dramatycznej sytuacji życiowej - dodał burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Punkt przyjęć wsparcia rzeczowego w Solnym Mieście przez cały dzień przeżywa prawdziwe oblężenie! Nieustannie przyjeżdżają mieszkańcy z wszystkimi potrzebnymi darami, którymi pragną się podzielić z potrzebującymi. "Bardzo dziękujemy wszystkim wolontariuszom i mieszkańcom za pomoc i wsparcie" - dodaje Miasto i Gmina Wieliczka.

Dzięki hojności wieliczan w piątek przygotowany został kolejny tir z czterdziestoma paletami artykułów na pomoc humanitarną dla Ukrainy, które pojadą do Lwowa i innych miast z Rzeszowa.

"Burmistrzu Wieliczki Arturze Koziole melduję, że transport darów od Mieszkańców z Miasto i Gmina Wieliczka dotarł do Rzeszowa. Tir jeszcze dziś będzie przepakowany, a przekazana przez Was pomoc humanitarna pojedzie do Lwowa i kolejnych miejsc, które najbardziej tego potrzebują" - napisał wieczorem prezydent Rzeszowa.

Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka melduję, że transport darów od Mieszkańców z Miasto i Gmina Wieliczka...

Opublikowany przez Konrada Fijołka Prezydenta Rzeszowę Piątek, 4 marca 2022

"Dziękujemy Panu Prezydentowi Rzeszowa Konradowi Fijołkowi za koordynację i dalszą redystrybucję darów od mieszkańców Wieliczki, tak aby trafiły do osób najbardziej potrzebujących" - dodała dzisiaj Wieliczka.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje