piątek, 6 sierpnia 2021 14:15

Wielki Dzień Pszczół

Autor Artykuł zewnętrzny
Wielki Dzień Pszczół

Wielki Dzień Pszczół, który obchodzimy 8 sierpnia, przypomina nam o niezastąpionej roli, jaką pełnią owady zapylające w przyrodzie i naszym codziennym życiu oraz o konieczności ich ochrony. Klub Gaja zakładając pasiekę  edukacyjną we współpracy z ALDI, Miastem Bielsko-Biała i Gminą  Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej zachęca w szczególności dzieci i  młodzież do poznawania biologii i zwyczajów pszczoły miodnej ale także  innych gatunków pszczół i owadów zapylających. Większość z nich jest  mało znana, a to od nich zależy stan środowiska naturalnego oraz  produkcja żywności.

Populacji owadów zapylających w Europie ulega  pogorszeniu. W Polsce występuje ok. 470 gatunków pszczół. Najbardziej   rozpoznawalnym gatunkiem jest pszczoła miodna, a także trzmiele, które  tak jak pszczoły miodne żyją w rodzinach. Natomiast  większość gatunków  pszczół to dziko żyjące pszczoły samotnice, które nie zakładają rodzin i  nie produkują miodu. Różnią się wielkością i wyglądem, należą do nich  m.in. murarka, makatka, miesierka, lepiarka, porobnica czy pszczolinka.  Do owadów zapylających zaliczamy także błonkówki m.in. osy, a także  bzygi i inne muchówki, motyle oraz chrząszcze.

Głównymi zagrożeniami dla owadów zapylających jest  działalność człowieka, przede wszystkim niszczenie ich naturalnych  siedlisk, stosowanie środków ochrony roślin i nawozów oraz  zanieczyszczenie środowiska. Aby zatrzymać spadek różnorodności i  liczebności zapylaczy, potrzeba podejmować działania w różnych obszarach  - od szczebla rządowego, poprzez samorząd do lokalnych działań  obywatelskich. Jednym z tych obszarów jest edukacja dotycząca roli i  różnorodności zapylaczy, propagowanie dobrych praktyk pszczelarskich i  ogrodniczych. Dlatego Klub Gaja we współpracy z ALDI, Miastem  Bielsko-Biała i Gminą Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej założył  pasiekę edukacyjną w Tajemniczym Ogrodzie, by mówić o tym, że pszczoły  to nie tylko miód ale przede wszystkim różnorodność biologiczna i  podtrzymywanie życia na ziemi.

„Powinniśmy wspomagać przyrodę, od której zależne są  zapylacze. Każde konkretne działanie polegające na posadzeniu  odpowiednich roślin i odtwarzaniu dzikich zakątków, także w miastach, ma  ogromne znaczenie dla ratowania populacji pszczół. W naszych ubogich  parkach czy ogrodach brakuje różnorodności, tak niezbędnej w  skomplikowanej siatce zależności. Dlatego edukacja i bezpośrednie  działanie na rzecz przyrody, mogą zatrzymać niepokojący trend zaniku  tych  pożytecznych zwierząt”
– mówi Jacek Bożek, szef Klubu Gaja.

Warsztatom pszczelarskim Klubu Gaja towarzyszą  warsztaty ogrodnicze, by zwrócić uwagę na konieczność zapewniania owadom  zapylającym bazy pokarmowej poprzez sadzenie przyjaznych dla owadów  drzew, krzewów, bylin i kwiatów jednorocznych. Należy pamiętać, by nie  wybierać do nasadzeń gatunków inwazyjnych. Sadząc w swoich ogrodach  rodzime i miododajne gatunki roślin możemy pomóc chronić owady  zapylające, a także wspierać różnorodność biologiczną.

Patryk Słotwiński, opiekun pasieki i edukator Klubu Gaja,  komentuje –
„W imieniu ludzi życzymy pszczołom oraz wszystkim zapylaczom   – wszystkiego najlepszego. Pamiętajmy przez cały okrągły rok, że dzięki  temu, że żyjemy razem na tej Ziemi, możemy wszyscy czerpać z jej  dobrodziejstw. Jesteśmy połączeni z pszczołami nawet jeśli nie zawsze  zdajemy sobie z tego sprawę. Pszczoły zabiorą dla siebie z kwiatów dyni  życiodajny pyłek, a dzięki temu zapylona przez owady roślina wyda  okrągły, pomarańczowy plon. My ugotujemy z tego pyszną jesienną zupę,  która da nam energię do życia”.

Przyłączmy się do tych życzeń konkretnymi działaniami na rzecz  wszystkich pszczół i innych zapylaczy, bez których nasze życie będzie  uboższe i wspomagajmy je tak jak one nas wspomagają.

Fot 1. Klub Gaja / B. Tarnawa. Pasieka edukacyjna w Tajemniczym Ogrodzie
Fot główne. Klub Gaja / D. Słotwińska. Pszczoła w Tajemniczym Ogrodzie

Więcej informacji: Jacek Bożek, Klub Gaja, tel.603636554

Ekologia - najnowsze informacje