czwartek, 11 lutego 2021 08:09

Wolbrom. Kiedy zakończy się rozbudowa oczyszczalni?

Autor Wiktoria Mitura
Wolbrom. Kiedy zakończy się rozbudowa oczyszczalni?

Rok temu rozpoczęła się największa inwestycja realizowana przez Miasto i Gminę Wolbrom - rozbudowa i przebudowa oczyszczalni. Koszt tej inwestycji to ponad 30 mln złotych.

Po dwunastu miesiącach większość nowych obiektów oczyszczalni została już wybudowana. Trwają prace wykończeniowe, montowane są instalacje i wyposażanie obiektów w nowe urządzenia. Jednocześnie rozpoczęła się modernizacja starych obiektów oczyszczalni. Zaawansowanie robót budowlanych na chwilę obecną szacowane jest na około 75%. Całość inwestycji ma być gotowa w czerwcu br.

Realizacja projektu obejmuje:

  • przebudowę części mechanicznej oczyszczalni,
  • przebudowę stacji zlewnej ścieków,
  • przebudowę reaktorów BIOOXYBLOK, na bazie których powstaną nowe z osadnikami (RBO)
  • przebudowę i unowocześnienie części osadowej oczyszczalni, m.in. poprzez wybudowanie zbiornika stabilizacji tlenowej osadów i nowej stacji odwadniania osadu.

Realizacja projektu ma na celu:

  • zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 14 300 RLM do 18 000 RLM,
  • poprawę jakości oczyszczonych ścieków, szczególnie w zakresie biogenów.
- Koszt zadania wyniesie aż 30,1 mln zł. brutto z czego ponad 15,8 mln zł. stanowi dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskane w 2018 r. przez naszą spółkę - WZWKGKiM z o.o., Jest to największe dofinansowanie w historii Gminy Wolbrom, jakie udało się kiedykolwiek uzyskać. Jako wkład własny, nasza spółka pozyskała ponadto 9 mln. zł. preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW – podkreśla z dumą burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Największa w gminie inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

info: UM Wolbrom    foto: poglądowe

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje