wtorek, 23 kwietnia 2024 10:26

Wraca temat Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Będzie obowiązywać od 1 lipca?

Autor Katarzyna Domagała
Wraca temat Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Będzie obowiązywać od 1 lipca?

Mimo wyroku sądu o uchyleniu uchwały o Strefie Czystego Transportu w sprawie wprowadzenia ograniczeń w ruchu dla najstarszych samochodów, od 1 lipca tego roku takie ograniczenia mogą jednak obowiązywać w Krakowie.

Wraca emocjonujący temat Strefy Czystego Transportu w Krakowie. Przypomnijmy, że w styczniu tego roku Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Krakowa o SCT. Co istotne, wyrok nie jest prawomocny - oznacza to, że do jego uprawomocnienia uchwała obowiązuje.

Uchwała o Strefie Czystego Transportu w Krakowie unieważniona. Andrzej Guła: “Strefa jest konieczna”
Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Krakowa o SCT

Prawo: uchwała obowiązuje

Urząd Miasta Krakowa poinformował, że zgodnie z prawem uchwała o SCT obowiązuje, co oznacza, że jej przepisy mogą wejść w życie od 1 lipca tego roku. Jednocześnie zaznaczył, że rozpoczęto już prace nad nową uchwałą.

Po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i odwołaniach dotyczących tego rozstrzygnięcia przyjęta przez Radę Miasta Krakowa w listopadzie 2022 r. uchwała wprowadzająca Strefę Czystego Transportu na tę chwilę obowiązuje. Oznacza to, że od 1 lipca SCT może obowiązywać w Krakowie. Warto zaznaczyć, że Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął już prace nad nową uchwałą – informuje Urząd Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że od wyroku WSA z 11 stycznia tego roku wpłynęły dwie skargi kasacyjne.

Jedną złożyła osoba prywatna. Zaskarżyła ona wyrok m.in. dlatego, że sąd odrzucił jej wcześniejszy wniosek o unieważnienie uchwały o SCT. WSA argumentował wówczas, że osoba ta (a także druga, która również złożyła podobny wniosek) nie wykazała odpowiedniego interesu prawnego, czyli nie udowodniła, że już teraz SCT narusza czy ogranicza jej prawa.

Pojawienie się takiej skargi na decyzję sądu oznacza, że w tym punkcie wyrok nie jest prawomocny. Nie wpływa to jednak na przyszłe obowiązywanie uchwały – tłumaczą urzędnicy.

Drugą skargę złożyła fundacja Frank Bold. Zaskarżyła wyrok w zakresie, w jakim WSA na wniosek wojewody stwierdził nieważność uchwały.

Ten punkt wyroku również nie wywołuje skutków prawnych. W tym przypadku konsekwencje są jednak takie, że przyjęta w listopadzie 2022 r. uchwała o SCT wciąż obowiązuje, a Strefa Czystego Transportu mogłaby wejść w życie w opisanym w tym dokumencie kształcie, zgodnie z planem – 1 lipca tego roku – twierdzą przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa.

Magistrat uspokaja

Pytanie, które się nasuwa, to czy w tak krótkim czasie da się sporządzić sensowne zapisy nowej uchwały i czy wejdą one w życie faktycznie 1 lipca. Magistrat zapowiada, że prace nad nową uchwałą trwają, a jedną z propozycji jest przesunięcie terminu jej wprowadzenia w Krakowie.

Nowa SCT ma w założeniach obowiązywać od innej daty niż ta określona w obecnej uchwale. Badane są też możliwości pozostałych zmian w zapisach, by jednocześnie skutecznie chronić krakowian przed szkodliwymi substancjami ze spalin i aby to narzędzie nie było dotkliwe zwłaszcza dla mieszkańców w trudniejszej sytuacji życiowej. W tej sprawie odbyło się już spotkanie, na którym poznaliśmy wstępne opinie zarówno przeciwników, jak i zwolenników wprowadzenia SCT – dodają przedstawiciele magistratu.
Krakowskie powietrze. Ekspert: “Poprawa jest, ale przed władzami kolejne wyzwanie”
- Badania pokazują, że jakość powietrza w Krakowie poprawia się, ale jeszcze daleka droga do tego, aby było ono super czyste. Jedną z kluczowych kwestii może być Strefa Czystego Transportu – tłumaczy specjalista.

Fot.: Mateusz Łysik

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka