piątek, 12 stycznia 2024 09:00

Uchwała o Strefie Czystego Transportu w Krakowie unieważniona. Andrzej Guła: "Strefa jest konieczna"

Autor Katarzyna Domagała
Uchwała o Strefie Czystego Transportu w Krakowie unieważniona. Andrzej Guła: "Strefa jest konieczna"

Pojawiły się nowe, kluczowe w sprawie Strefy Czystego Transportu w Krakowie, informacje. Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Krakowa o SCT. Co istotne, wyrok nie jest prawomocny - oznacza to, że do jego uprawomocnienia uchwała obowiązuje. Sprawę komentują dla Głos24 Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego, jak również Bartłomiej Krzych, który wniósł do sądu skargę na zapisy dokumentu. Miasto z kolei zapowiedziało opracowanie nowej uchwały.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie rozpatrzył skargi byłego wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i dwóch osób prywatnych (Bartłomieja Krzycha i Radosława Zająca) dot. uchwały Rady Miasta Krakowa o Strefie Czystego Transportu. Sąd co prawda odrzucił skargi mieszkańców, ale uwzględnił skargę wojewody, co oznacza unieważnienie w całości uchwały.

Sędziowie zaznaczyli, że jednym z głównych powodów dyskwalifikujących zapisy uchwały, jest nieprecyzyjne określenie granic strefy w uchwale.

Wyrok nie oznacza, że strefa czystego transportu w ogóle nie powinna     powstać, a jedynie to, że zdaniem sądu została przyjęta z błędami. W naszej opinii ewentualne drobne uchybienia nie powinny dyskwalifikować SCT w całości. Strefa to wielka szansa na poprawę jakości powietrza w Krakowie. Po skutecznej walce z piecami-kopciuchami przyszła pora na wyeliminowanie ich motoryzacyjnych odpowiedników – skomentował sprawę Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacji Frank Bold.

Decyzję sądu skomentował również Andrzej Guła, prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego:

Sąd administracyjny wskazał na błędy przy wytyczaniu granic strefy czystego transportu. Nie ulega jednak wątpliwości, że strefa ta jest konieczna, a jej wprowadzenie pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia tlenkami azotu pochodzącymi głównie ze spalin samochodowych o połowę już w roku 2026. W toczącej się obecnie debacie na temat SCT nie porusza się fundamentalnej kwestii, a mianowicie tego po co strefa została uchwalona, a powstała ona po to żeby chronić zdrowie i życie mieszkańców Krakowa. Pamiętajmy, że zanieczyszczenia komunikacyjne są przyczyną poważnych chorób układu oddechowego, układu  krążenia czy układu nerwowego, a najbardziej narażonymi grupami są osoby starsze, schorowane oraz dzieci. Tej fundamentalnej kwestii miasto nie  zakomunikowało mieszkańcom od momentu kiedy strefa została uchwalona  przez radę miasta - mówił dla Głos24 Andrzej Guła.

Z kolei Bartłomiej Krzych ze Stowarzyszenia Otwarta Wieliczka uznaje dzisiejszy wyrok za sukces, choć uważa, że wojewoda mógł załatwić sprawę już rok temu:

Sąd uznał, że ja i mój kolega Radek z Krakowa nie wykazaliśmy dostatecznie interesu prawnego, aby rozpatrzeć merytorycznie nasze skargi. Ja się z tym nie zgadzam, bo uzasadnialiśmy naruszenie naszych praw. Dobrze, że wojewoda złożył skargę, choć tak naprawdę to wojewoda powinien unieważnić tę uchwałę od razu rok temu, bo miał do tego prawo, a jako Stowarzyszenie Otwarta Wieliczka apelowaliśmy o to wskazując konkretne naruszenia prawa - mówi.

Miasto zapowiada nową uchwałę

Miasto zapowiedziało, że oczekuje na pisemne uzasadnienie wyroku (i jego uprawomocnienie się, likwidujące obecną uchwałę o SCT). W oparciu o te uwagi przygotowany zostanie projekt nowej uchwały o strefie. Na stronie miasta czytamy, że zostanie on poddany szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym, przeprowadzonym we wszystkich dzielnicach Krakowa – tak, aby możliwe najwięcej mieszkańców wypowiedziało się na temat przygotowywanych zapisów. Oznacza to, że projekt nowej uchwały będzie przedłożona już nowej, wybranej w kwietniu Radzie Miasta Krakowa. A jej zapisy zaczną obowiązywać najwcześniej w przyszłym roku.

W ustnym uzasadnieniu WSA nie odniósł się w żaden sposób do zarzutów dotyczących ograniczenia prawa własności czy swobody poruszania się przez uchwałę o SCT. W tej sytuacji czekamy na pisemne uzasadnienie i po jego otrzymaniu przystąpimy do sporządzania projektu uchwały, która zostanie poddana szerokim, powszechnym konsultacjom społecznym. Konsultacje te odbędą się na terenie całego miasta, we wszystkich dzielnicach, tak, żeby uzyskać maksymalnie szeroki pogląd mieszkańców na ten temat – powiedział Andrzej Kulig, zastępca prezydenta.

Strefa Czystego Transportu w Krakowie

Przypomnijmy, że Uchwałę o Strefie Czystego Transportu krakowscy radni przyjęli w listopadzie 2022 roku. W praktyce SCT miałaby obowiązywać na terenie całego miasta. Ponadto, miałaby być pierwszą taką w Polsce. Zgodnie z dokumentem SCT ma zacząć obowiązywać częściowo w lipcu 2024 roku, a w pełni wejść w życie dwa lata później. W praktyce wprowadzenie SCT oznaczałoby, że w granicach miasta nie mogą mogły poruszać się samochody emitujące najwięcej zanieczyszczeń.

Skargi na uchwałę o Strefie Czystego Transportu

Po przyjęciu uchwały do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło sześć interwencji od osób fizycznych oraz cztery nadesłane przez inne podmioty, m.in. przez stowarzyszenie Otwarta Wieliczka, Stowarzyszenie Zjednoczenie Wszechpolskie z Nowego Sącza, Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej oraz Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

W kwietniu 2023 skargę dot. SCT w Krakowie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skierował ówczesny wojewoda małopolski. W uzasadnieniu miał kwestionować zgodność zapisów miejskiej uchwały z ustawą z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Jego zdaniem Rada Miasta Krakowa nie określiła w dokumencie wystarczająco granic obszaru SCT oraz regulacji dotyczących sposobu organizacji ruchu w tej strefie.

Kolejne “obywatelskie veto” w Krakowie. Ważą się losy STC
Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej “Kraków dla kierowców” złożył w UMK projekt uchwały uchylającej Strefę Czystego Transportu w Krakowie
Skargi na Strefę Czystego Transportu. Jest już termin rozprawy w WSA
11 stycznia 2024 ma się odbyć rozprawa w WSA, dotycząca skarg na uchwałę Rady Miasta Krakowa o wprowadzeniu STC
Krakowskie powietrze. Ekspert: “Poprawa jest, ale przed władzami kolejne wyzwanie”
- Badania pokazują, że jakość powietrza w Krakowie poprawia się, ale jeszcze daleka droga do tego, aby było ono super czyste. Jedną z kluczowych kwestii może być Strefa Czystego Transportu – tłumaczy specjalista.

Foto: ZTP, Bartłomiej Krzych (Facebook)

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka