środa, 21 października 2020 06:46

Trwa walka z epidemią. Szpitale powiatowe w Oświęcimiu i w Chrzanowie podjęły wspólne działania

Autor Wiktoria Mitura
Trwa walka z epidemią. Szpitale powiatowe w Oświęcimiu i w Chrzanowie podjęły wspólne działania

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu oraz w Chrzanowie nawiązały ze sobą współpracę. W szpitalach utworzono dodatkowe łóżka dla pacjentów z COVID-19. Gdy sytuacja epidemiczna się pogorszy szpital w Oświęcimiu zwiększy ilość łóżek. Konieczne będzie przekształcenie oddziału internistycznego. Co z pacjentami?

Wczoraj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie wojewody małopolskiego Łukasza Kmity i wicewojewodów Zbigniewa Starca oraz Józefa Leśniaka z dyrektorami szpitali w Oświęcimiu Edwardem Piechulkiem i Chrzanowie Arturem Baranowskim. Tematem spotkania było uzgodnienie strategii walki z koronawirusem dla Małopolski Zachodniej w oparciu o współpracępomiędzy ZOZ w Oświęcimiu i Szpitalem Powiatowym w Chrzanowie.

Od 26 października placówka w Chrzanowie przeznaczy dla pacjentów z COVID-19 80 łóżek, 2 stanowiska intensywnej terapii i 7 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia. Szpital w Oświęcimiu uruchomi 75 łóżek dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia przygotowanych zostanie 10 izolatek.

Co istotne, w oświęcimskim szpitalu znacząco zwiększy się liczba stanowisk intensywnej terapii. Dotychczas było ich 6, a niebawem będzie 20. I to właśnie ten szpital będzie pełnił wiodącą rolę w regionie w zakresie intensywnej terapii, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem.

- To modelowy przykład współpracy w regionie, w sąsiadujących powiatach - przykład działań uzgodnionych i wypracowanych z dyrektorami szpitali, ordynatorami oddziałów, a zarazem pełnomocnikiem Wojewody Małopolskiego ds. zabezpieczenia intensywnej terapii w województwie małopolskim dr. Wojciechem Serednickim. Małopolska Zachodnia otrzymuje realne wsparcie oparte na ścisłym współdziałaniu dwóch szpitali - mówi wojewoda Łukasz Kmita.

W przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej w Małopolsce, ZOZ w Oświęcimiu zwiększy ilość łóżek dla pacjentów z COVID-18 o 60. Niestety będzie się to wiązało z koniecznością przekształcenia oddziału internistycznego w tej placówce. W takiej sytuacji Szpital Powiatowy w Chrzanowie przejmie w całości "niecovidowych" pacjentów internistycznych z regionu.

- Wszystkie placówki medyczne tworzą system naczyń połączonych. Doskonale widać to na przykładzie porozumienia pomiędzy szpitalem oświęcimskim i chrzanowskim. Na analogicznej zasadzie współpracować będą kolejne placówki w regionie - dodaje wicewojewoda małopolski Zbigniew Starzec.
- Dzięki dobrej współpracy, a także wsparciu organów założycielskich możemy odpowiedzialnie budować system opieki nad pacjentami z COVID-19 w regionie, a zarazem zabezpieczać potrzeby pacjentów "niecovidowych". Bezpieczeństwo Mieszkańców jest naszym wspólnym celem i priorytetem -podsumowują dyrektorzy Edward Piechulek i Artur Baranowski.
koronawirus

koronawirus - najnowsze informacje