poniedziałek, 19 lutego 2024 09:38

Wybory samorządowe. Kto może głosować w Krakowie?

Autor Mirosław Haładyj
Wybory samorządowe. Kto może głosować w Krakowie?

Wybory samorządowe odbędą się 7 kwietnia. Krakowianie wybiorą prezydenta, a także radnych kolejnej kadencji. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00–21.00. Kto może głosować w Krakowie? Jakie uprawnienia mają osoby z niepełnosprawnościami? Kiedy ruszy nabór na członków obwodowych komisji wyborczych? Odpowiadamy na te pytania.

Już 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Lokale wyborcze będą czynne w godz. 7.00–21.00.

Kto może głosować w Krakowie?

Głosować w wyborach samorządowych w Krakowie mogą osobą stale zamieszkujące na terenie miasta. W spisach wyborców w wyborach samorządowych znajdą się ci, którzy zostali ujęci w danym obwodzie głosowania na stałe.

W wyborach tych nie możesz jednorazowo zmienić miejsca głosowania ani pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby zmienić komisję wyborczą, w której głosujesz, musisz zaktualizować swój stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców

–przekazują urzędnicy.

Zaktualizować stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców można zrobić poprzez:

  • zameldowanie się na pobyt stały (w urzędzie lub online, dotyczy tylko obywateli polskich)
  • złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (w urzędzie lub online – pamiętaj, aby dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania pod tym adresem, np. imienne rachunki za media w tym lokalu, dokumenty potwierdzające własność, pierwsza strona swojego rozliczenia podatkowego z tym adresem).

Spodziewamy się, że szczególnie ta druga procedura będzie się cieszyć dużą popularnością w ostatnich dniach przed wyborami. Wiąże się ona jednak z koniecznością przeprowadzenia postępowania, w którym organ gminy potwierdza, że wnioskodawca mieszka pod wskazanym adresem, a które kończy się wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania. Termin na wydanie decyzji wynosi zaledwie 5 dni. W tym momencie nie obserwujemy jeszcze znaczącego wzrostu zainteresowania tymi usługami, dlatego jest to dobry moment, aby wszelkie formalności załatwić już teraz

–zachęcają urzędnicy.

Prognozowana jest wysoka frekwencja, dlatego urzędnicy proszą, aby nie zwlekać z tymi czynnościami do ostatniej chwili. Zmiany nie zachodzą automatycznie, a każdy wniosek musi zostać rozpatrzony przez urzędnika. Każdy za pomocą e-usługi udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji może sprawdzić, czy jest ujęty we właściwym, stałym obwodzie głosowania.

Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zmiany miejsca głosowania, jeżeli lokal obwodowej komisji wyborczej właściwej dla ich adresu zameldowania nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Głosowanie przy użyciu nakładki na kartę do głosowania w alfabecie Braille'a:
W lokalu wyborczym można głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a. Jest ona wydawana w dniu wyborów na prośbę osoby z niepełnosprawnością. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym:
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji, mąż zaufania ani obserwator społeczny. Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach.

Obwodowe Komisje Wyborcze

Nabór wniosków na kandydatów do obwodowych komisji wyborczych rozpocznie się po dokonaniu przez Komisarza Wyborczego aktualizacji podziału Miasta na stałe obwody głosowania. Zmianom ulec mogą: dotychczasowa liczba komisji, ich numeracja, a w nielicznych przypadkach także lokalizacja.

Zgodnie z art. 13 § 2 Kodeksu Wyborczego zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów, zatem ostateczne zmiany powinny zostać wprowadzone przez Komisarza Wyborczego w terminie do 22 lutego.

Dopiero po tym terminie rozpoczęty zostanie nabór kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, który zgodnie z kalendarzem wyborczym potrwa do 8 marca.

Zgłoszenia będą przyjmowane w UMK w formie pisemnej, na wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzu papierowym. Wzór formularza zgłoszeniowego wraz z niezbędnymi informacjami zostanie udostępniony wraz z rozpoczęciem naboru.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa będą publikowane szczegółowe informacje o wyborach w Krakowie.

Inf. i foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka