środa, 29 czerwca 2022 08:45

Wypłaty 40 plus od lipca za niektórych uchodźców. Kto je dostanie?

Autor Marzena Gitler
Wypłaty 40 plus od lipca za niektórych uchodźców. Kto je dostanie?

Gminy otrzymały prawo do wydłużenia ponad 120 dni okresu wypłaty świadczenia 40 zł za dobę zakwaterowania i wyżywiania uchodźców z Ukrainy. Dotyczy to jednak tylko kilku grup Ukraińców.

Rozporządzenie na temat przedłużenia okresu wypłaty świadczenia przez gminy zostało opublikowane 24 czerwca 2022 r. Powyżej 120 dni wypłatę dodatku można uzyskać w gminie za zapewnienie mieszkania i wyżywienia uchodźców, którzy mają orzeczenie o niepełnosprawności, mają ukończony 60-ty (kobiety) lub 65 rok życia (mężczyźni). Przedłużenie dodatku przysługuje w przypadku pomocy dla kobiet w ciąży lub osób wychowujących dziecko do 12 miesiąca życia oraz samotnie sprawujących opiekę nad trojgiem i więcej dzieci. Dodatek przysługuje również za pomoc uchodźcom małoletnim.

Świadczenie przysługuje nie tylko za osobę niepełnosprawną, ale też za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób. To samo dotyczy kobiet w ciąży i opiekunów wychowujących dzieci w wieku do roku (dodatek otrzymać można na wszystkie ich małoletnie dzieci) oraz za opiekunów tymczasowych małoletnich uchodźców.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony przez wojewodę. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu.

Jaka pomoc w Małopolsce?

Jak poinformował wojewoda małopolski Łukasz Kmita w Małopolsce na wsparcie uchodźców przeznaczono blisko 350 mln zł. Z tej kwoty prawie 336 mln zł trafiło dotychczas do jednostek samorządowych. Ponad 152 mln zł to kwota przekazana przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie starostom na zakwaterowanie systemowe. Z kolei prawie 132 mln zł przelano na konta gmin w ramach dofinansowania zakwaterowania w mieszkaniach prywatnych (tzw. 40 zł). Na pomoc w postaci wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł przekazano prawie 33 mln zł, a świadczenia rodzinnego ponad 9,4 mln zł. Na posiłki doraźne wojewoda przekazał blisko 3,7 mln zł, a 230 tys. zł na pomoc psychologiczną.

Od 13 marca w Małopolsce zostało nadanych 118 189 numerów PESEL. Najwięcej numerów PESEL nadano w Krakowie (30 398), Krynicy-Zdroju (2496) oraz Skawinie (2253). Na realizację tego zadania przeznaczono dotychczas na konta samorządów blisko 4 mln zł.

– Bardzo dobrze układa się w Małopolsce nie tylko współpraca z samorządami, ale także z organizacjami pozarządowymi. W ramach zawartych 13 umów opiewających łącznie na kwotę blisko 1,9 mln zł realizowane są projekty mające na celu zarówno pomoc w codziennym funkcjonowaniu (zbiórki rzeczowe, zapewnienie wyżywienia), jak i adaptację w nowej rzeczywistości (wsparcie prawne czy informacyjne). Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę sztafetę pomocy – przekazał wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Polska

Polska - najnowsze informacje