czwartek, 28 marca 2024 11:44

Wyznaczono nagrodę za znalezienie defektoskopu. Znamy szczegóły

Autor Mirosław Haładyj
Wyznaczono nagrodę za znalezienie defektoskopu. Znamy szczegóły

W nocy z 21 na 22 marca na terenie dzielnicy Nowa Huta skradziono aparat gammagraficzny, zawierający wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Wciąż trwają poszukiwania defektoskopu. Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 000 zł za jego znalezienie.

W nocy z 21 na 22 marca 2024 r. firma prowadząca drogowe roboty budowalne (S7) na terenie Nowej Huty odnotowała zaginięcie aparatu gammagraficznego (defektoskopu), zawierającego wysokoaktywne źródło promieniotwórcze. Do tej pory nie udało się go odnaleźć.

Firma, do której należy urządzenie, wyznaczyła nagrodę w wysokości 5 000 zł za jego znalezienie. Pieniądze zostaną przyznane osobie, która znajdzie defektoskop lub przyczyni się do jego znalezienia.

Policja prosi, by w przypadku posiadania informacji na temat lokalizacji urządzenia niezwłocznie zawiadomić najbliższą jednostkę (numery  alarmowe 112 i 997), Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (tel.: 987 lub 12 39 21 300)  lub Centrum  ds. Zdarzeń Radiacyjnych Państwowej Agencji Atomistyki (tel.: 22 19 430).

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka