środa, 7 września 2022 12:05

XXX Jubileuszowa Wystawa Agropromocja 2022 - powraca największa wystawa rolnicza w Małopolsce

Autor Tomasz Stępień
XXX  Jubileuszowa Wystawa Agropromocja 2022 - powraca największa wystawa rolnicza w Małopolsce

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, w jubileuszowym wydaniu i  nowej lokalizacji powraca AGROPROMOCJA - największa cykliczna wystawa rolnicza w Małopolsce. XXX  jubileuszowa edycja Wystawy AGROPROMOCJA 2022 odbędzie się 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II.

Ideą, która przyświeca AGROPROMOCJI od 30 lat, jest promocja małopolskiego rolnictwa, firm działających w branży agrobiznesu, produktów rolnych wytwarzanych na terenie Małopolski oraz dorobku gospodarczego i kulturowego regionu. Zakres tematyczny wydarzenia obejmuje m.in. przetwórstwo rolno-spożywcze, maszyny do produkcji rolnej, budownictwo wiejskie i inwentarskie, ogrodnictwo i sadownictwo, żywność ekologiczną, pszczelarstwo i pokaz zwierząt. Na wystawie promowana będzie również agroturystyka, dziedzictwo kulinarne, rękodzieło ludowe i folklor.

Podczas Wystawy swój dorobek, wyroby i usługi zaprezentuje blisko 300 firm i wystawców indywidualnych: właścicieli gospodarstw agroturystycznych, producentów żywności ekologicznej, twórców ludowych i pszczelarzy. Ponadto w Agroporomocji  udział wezmą Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, instytucje działające na rzecz rolnictwa oraz samorządy.

Rolnicy, którzy przyjadą do Starego Sącza, będą mieli okazję zapoznać się z nowościami technologicznymi dla rolnictwa, a także bogatą ofertą maszyn i środków do produkcji rolnej. Przedstawiciele firm oraz instytucji świadczących  usługi dla rolników, w tym  organizatora wystawy - Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, będą udzielać fachowego doradztwa z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz aktualnych programów umożliwiających pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej. Na wystawie nie zabraknie prezentacji nowoczesnych ciągników rolniczych, które co roku wzbudzają ogromne zainteresowanie właścicieli gospodarstw rolnych, a podczas pokazów prac polowych zostaną przetestowane maszyny producentów znanych nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim i światowym.

Podczas AGROPROMOCJI Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, współorganizator wystawy, przygotuje wystawę ras rodzimych zwierząt gospodarskich. Zwiedzający będą mogli skosztować wyjątkowych produktów przygotowanych z surowców pochodzących od tych ras: mięsa (jagnięciny, wieprzowiny, gęsiny) oraz serów (owczych, kozich i krowich). W sobotę 10 września odbędzie się pokaz pieczenia byka wraz z degustacją wołowiny oraz pokaz rozbioru tuszy gęsi białej kołudzkiej, połączony z przygotowaniem okrasy gęsiej - produktu wpisanego na Listę Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W niedzielę 11 września będziemy wspólnie piec i smakować wieprzowinę. Dodatkowo zwiedzający będą mieli możliwość uczestniczenia w konkursie wyrabiania masła metodą tradycyjną. Także w drugim dniu wystawy, Małopolska Izba Rolnicza w ramach projektu finansowanego z Funduszu Promocji Mleka, zorganizuje piknik pod nazwą „Mleko i produkty mleczne ważne w naszej diecie”, połączony z degustacją produktów mlecznych oraz konkursami.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, oferta AGROPROMOCJI skierowana jest nie tylko do właścicieli gospodarstw rolnych, ale szerzej: do mieszkańców obszarów wiejskich, mieszkańców miast i miasteczek, ogrodników i działkowców. Często wykracza również poza wymiar czysto technologiczno-biznesowy. W programie wystawy przygotowano liczne, dodatkowe atrakcje; zwiedzający będą mogli zobaczyć wystawę rolniczych maszyn retro, wziąć udział w pokazie strzyżenia owiec, degustacjach produktów regionalnych, kiermaszach rękodzieła ludowego oraz kiermaszu ogrodniczym. Ważnym aspektem wydarzenia jest identyfikacja i promocja produktów tradycyjnych i regionalnych, głęboko osadzonych w polskiej tradycji i od lat wytwarzanych tymi samymi metodami, według sprawdzonych receptur. Podczas wystawy zwiedzający będą mieli okazję spróbować tradycyjnych, lokalnych produktów i nabyć je bezpośrednio od wytwórców. Zwłaszcza dla mieszkańców miast i rodzin z dziećmi AGROPROMOCJA jest świetną okazją do bezpośredniego zetknięcia się z rolnictwem, produktami tradycyjnymi i regionalnymi oraz zwierzętami gospodarskimi hodowanymi na obszarach wiejskich. Najmłodszych uczestników wystawy organizatorzy zapraszają do udziału w ciekawych konkursach, w tym w konkursie plastycznym pt. „Skąd się bierze mleko?”, organizowanym przez PFHBiPM Przedstawicielstwo w Zabierzowie.

Tegoroczna Agropromocja będzie również okazją do uroczystego rozstrzygnięcia wielu wojewódzkich konkursów. W programie wydarzenia przewidziano ogłoszenie wyników konkursów: Agroliga 2022, Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne, Najlepszy Doradca Ekologiczny, Doradca Roku, Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów, Konkurs Potraw Regionalnych oraz konkursów organizowanych przez instytucje partnerskie: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie oraz Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka Przedstawicielstwo w Zabierzowie.

Dodatkowo imprezie towarzyszyć będzie bogata oprawa muzyczna. XXX jubileuszową Wystawę AGROPROMOCJA zwieńczy koncert „Kapeli Ciupaga”,  która w swojej twórczości doskonale łączy folklor z nowoczesnością. Występ zespołu z Sądecczyzny odbędzie się w niedzielę o godz. 19:00. Ponadto obejrzymy i posłuchamy występów innych zespołów regionalnych, w sobotę „Skalnych”, a w niedzielę „Paradnic”.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje AGROPROMOCJĘ od 30 lat. Wystawa ma długą tradycję i renomę, trwale wpisała się w kalendarz imprez promocyjno-handlowych w Małopolsce, gromadzi najlepsze firmy z całego regionu i od lat przyciąga tysiące zwiedzających. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w wystawie.

Głównym organizatorem wydarzenia jest Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach, a współorganizatorami: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy oraz Uniwersytet  Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Partnerem wystawy jest Województwo Małopolskie.

Patronat honorowy nad wystawą objęli: Henryk Kowalczyk Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Łukasz Kmita Wojewoda Małopolski i Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.

Partnerami organizacyjnymi wystawy są: Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Pawła II w Starym Sączu, Małopolska Izba Rolnicza, Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie, Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie, Urząd Miejski w Starym Sączu oraz Łącki Bank Spółdzielczy.

Ramowy program „XXX Jubileuszowej Wystawy AGROPROMOCJA 2022

Sobota 10.09.2022 r.
Teren wystawy dostępny dla wszystkich uczestników wydarzenia w godzinach 9.00–18.00

09.00 - Otwarcie terenu wystawy dla zwiedzających i gości
10.00–11.30 - Uroczysta Msza Święta
11.30–12.30 - Uroczyste otwarcie XXX Jubileuszowej Wystawy
12.30–13.30 - Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów: Agroliga, Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, Najlepsze Gospodarstwo Agroturystyczne
13.30-14.20 - Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – OR KRUS w Krakowie
14.20–14.50 - Występ Zespołu „Skalni”
14.50–15.20 - Promocja produktów tradycyjnych i lokalnych
15.20–16.00 - Pokaz rozbioru tuszy gęsi białej kołudzkiej oraz przygotowanie okrasy gęsiej
16.00–17.00 - Panel dyskusyjny „Produkt Lokalny - Marką Regionów”
17.00–18.00 - Rozstrzygnięcie konkursów: Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów, Konkurs Potraw Regionalnych
18.00 - Zakończenie pierwszego dnia wystawy

Niedziela 11.09.2022 r.

Teren wystawy dostępny dla wszystkich uczestników wydarzenia w godzinach 10.00–20.00
10.00 -  Otwarcie terenu wystawy dla zwiedzających i gości
10.30–10.45 - Otwarcie drugiego dnia wystawy
10.45–11.45 - Rozstrzygnięcie wojewódzkich konkursów: Najlepszy Doradca Ekologiczny, Doradca Roku
11.45–12.00 - Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
12.00–13.00 - Pokazy tematyczne
13.00–13.15 - Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
13.15–13.45 - Pokazy tematyczne
13.45–14.00 - Występ Zespołu muzycznego „Paradnice”
14.00–15.00 - Spoty tematyczne
15.00–15.30 - Rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez MIR
15.30–16.00 - Rozstrzygnięcie konkursów PFHBiPM Przedstawicielstwo w Zabierzowie
16.00–17.00 - Pokazy tematyczne
17.00–18.00 - Rozstrzygnięcie konkursów publiczności
18.00–19.00 - Uroczyste zakończenie wystawy
19.00–20.00 - Występ „Kapeli Ciupaga”

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje