wtorek, 30 marca 2021 08:03

Za rok mieszkańcy Skawiny przejadą nowym rondem? Ogłoszono przetarg

Autor Aleksandra Tokarz
Za rok mieszkańcy Skawiny przejadą nowym rondem? Ogłoszono przetarg

Zainteresowani wykonawcy mogą już zapoznawać się z dokumentacją przetargową. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na rozbudowę drogi krajowej nr 44 w Skawinie. Będzie ona polegać na przebudowie skrzyżowania obwodnicy miasta z ulicami: Krakowską i Skotnicką na rondo. Dokumenty można składać do 15 kwietnia 2021 r.

- W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest przebudowa istniejącego skrzyżowania obwodnicy Skawiny z ulicami Krakowską i Skotnicką na rondo turbinowe i drogi gminnej nr 603511K (ul. Wapowskiego). Wybudowane zostaną: droga gminna nr 600947K, ciągi dla pieszych i pieszo – rowerowe, zjazdy indywidualne oraz zatoki i przystanki komunikacji autobusowej. Rozbudowane i wybudowane będą sieci: gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji deszczowej, wodociągowej, kanalizacji deszczowej. Powstanie kanał technologiczny i oświetlenie uliczne – informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Całość zadania zrealizowana ma zostać w ciągu 11 miesięcy, z możliwością skrócenia tego czasu do 9 miesięcy. - Trzy miesięczny okres zimowy nie będzie wliczany do czasu przeznaczonego na realizację inwestycji – dodaje Mikrut.

Istniejące skrzyżowanie zlokalizowane jest przy granicy miast Kraków i Skawina. Krzyżują się tu obwodnica miasta w ciągu DK44, ulice Krakowska w Skawinie i Skotnicka w Krakowie czyli główne trasy komunikacyjne dla ruchu tranzytowego w kierunku Oświęcimia i lokalnego. Ulica Skotnicka dodatkowo prowadzi ruch do autostradowego węzła A4 Kraków Skawina. W czasie szczytów komunikacyjnych natężenie ruchu wynosi tutaj ponad 3 tys. pojazdów na godzinę. By usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo niezbędna jest przebudowa skrzyżowania na rondo turbinowe dwupasowe.

Skawina. To kamień milowy dla zlikwidowania korków
Rozbudowa drogi krajowej nr 44 na granicy Skawiny i Krakowa to kolejna ważna inwestycja, na którą czekają Małopolanie. Wojewoda małopolski zezwolenie na realizację inwestycji drogowej na tym newralgicznym odcinku.

fot. GDDKiA

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje