poniedziałek, 23 grudnia 2019 10:39

Problemy starszych ludzi. Zobacz spoty, które seniorzy z Zawoi nakęcili wspólnie z policją

Autor Mirosław Haładyj
Problemy starszych ludzi. Zobacz spoty, które seniorzy z Zawoi nakęcili wspólnie z policją

Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawoi, wspólnymi siłami nakręcone zostały spoty o tematyce związanej z kłopotami dotykającymi osoby starsze. Ich prezentacja obyła się 19 listopada w Domu Pobytu Dziennego w Zawoi.

Na premierze wideo obecny był Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk, Kierownik GOPS Zawoja Joanna Dyrcz oraz I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Suchej Beskidzkiej nadkom. Marcin Kaczmarek, który bardzo uroczyście został przyjęty przez seniorów z Domu Pobytu Dziennego w Zawoi.

Dzięki kilkuletniej i bardzo dobrej współpracy kierownika GOPS Zawoja Joanny Dyrcz oraz policjantów z powiatu suskiego możemy spodziewać się kolejnych projektów, związanych z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać mieszkańcy suskiego powiatu.

Podeszły wiek jest naturalną kolejnością życia. Młodzi ludzie w biegu dnia codziennego nie potrafią lub nie mają czasu zobaczyć, z jakimi problemami spotykają się osoby starsze. Niejednokrotnie mają one problemy z komunikacją z młodszym pokoleniem, a ich zdanie jest lekceważone. Często żyją w samotności, a postęp technologiczny jest tak ogromny, że gubią się w otaczającym świecie. W celu podkreślenia problemu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi wraz z dzielnicowymi, przy współpracy z seniorami Domu Pobytu Dziennego w Zawoi, nagrał pod koniec zeszłego roku kilka spotów. Tematyka ich dotyka problemów, z jakimi spotykają się lub mogą się spotkać osoby starsze, czyli:

  • nadmierna ufność wobec nieznajomych,
  • oferowanie dorobku swojego życia w zamian za zapewnienie opieki i wsparcia,
  • trudności komunikacyjne wynikające z braku umiejętności obsługi nowoczesnych urządzeń,
  • samotność oraz brak wsparcia ze strony bliskich powiązane z potrzebą bycia ważnym, pomocnym.

W czasie realizacji tego projektu pomysłów było wiele, jednak najtrafniejszym okazało się zaproszenie do  wzięcia w nim udziału seniorów z Domu Pobytu Dziennego w Zawoi i obsadzenie ich w głównych rolach. Jak można zobaczyć na poniższych filmikach, poradzili sobie z tym doskonale z aktorskim zadaniem i niezwykle przekonująco.

Przedstawione spoty są jednymi z kilku, które powstały w wyniku policyjno-senioralnej współpracy. Będą one prezentowane podczas spotkań i prelekcji policjantów.

Fot. i inf.: KPP Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje