czwartek, 2 lipca 2020 11:41

[ZDJĘCIA] Gmina Żegocina liczy straty po nawałnicy. Mogła się powtórzyć się sytuacja z 1997 r.

Autor Mirosław Haładyj
[ZDJĘCIA] Gmina Żegocina liczy straty po nawałnicy. Mogła się powtórzyć się sytuacja z 1997 r.

Nawałnica, która przeszła nad Gminą Żegocina w poniedziałek 29 czerwca poczyniła wiele zniszczeń. Bardzo intensywne opady deszczu spowodowały podniesienie się poziomu wód do bardzo niebezpiecznego poziomu i niewiele brakowało, aby powtórzyła się dramatyczna sytuacja z lipca 1997 roku. Było na tyle groźnie, że Wójt Gminy Wojciech Wrona podjął decyzję o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego.Zalane zostały, domy, zniszczone drogi i przepusty, powstało także wiele niebezpiecznych osuwisk.

Dzień po nawałnicy, komisja objazdowa w składzie: Wójt Gminy Żegocina – Wojciech Wrona, Kierownik Referatu inwestycji, budownictwa i ochrony środowiska – Jan Bujak, Specjalista ds. sytuacji kryzysowych – Wojciech Kępa oraz Specjalista ds. drogownictwa – Józef Pączek dokonała na podstawie zgłoszeń mieszkańców całodniowej wizji lokalnej najbardziej zniszczonych miejsc oraz wstępnego oszacowania strat.

Fot. i inf.: UM Żegocina

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje