czwartek, 4 sierpnia 2022 11:46

ZUS przypomina: Kończy się czas na złożenie wniosku o postojowe

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
ZUS przypomina: Kończy się czas na złożenie wniosku o postojowe

Tylko do 16 sierpnia 2022 r. przedsiębiorcy i osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą wystąpić o świadczenie postojowe.

Zgodnie z przepisami  wnioski o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej w ciągu 3  miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono stan epidemii. Od 16 maja 2022  r. zniesiono w Polsce stan epidemii, dlatego osoby,  które starają się o postojowe, mają czas do 16 sierpnia 2022 roku. Ten  termin dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK,  RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Co do zasady  świadczenie postojowe wynosi 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za  pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za  pracę), obowiązującego w 2020 roku – czyli 2080  złotych. Przedsiębiorca, który rozlicza się w formie karty podatkowej i  jest osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na postojowe w  wysokości 1300 złotych.

Świadczenie  postojowe przeznaczone jest dla przedsiębiorców i osób wykonujących  umowy cywilnoprawne, którzy negatywnie odczuli skutki Covid-19 w Polsce.  Aby otrzymać środki należy spełnić kilka warunków. Informacje  w tej sprawie są na stronie internetowej ZUS.

Od 1 lipca 2022 r.  wypłata świadczenia postojowego dla przedsiębiorcy jest pomocą de  minimis. Dlatego przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości  pomocy de minimis, którą otrzymali w ciągu ostatnich  trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2).  Oświadczenie RD-2 można zrobić samodzielnie na PUE i dołączyć do  wniosku. A także formularz informacji potrzebnych przy ubieganiu się  o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie dołączony,  wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Inf. i foto: ZUS

Polska

Polska - najnowsze informacje