środa, 3 kwietnia 2019 11:57

Związek Miast Polskich chce spotkania z premierem

Autor Piotr Sosin
Związek Miast Polskich chce spotkania z premierem

Bez zmian w budżecie proponowane przez rząd zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli będą musiały być w całości sfinansowane przez gminy, powiaty i województwa – alarmuje ZMP. I domaga się spotkania z premierem.

Związek Miast Polskich wydał oświadczanie, w którym wraził „stanowczy sprzeciw wobec nieodpowiedzialnej postawy przedstawicielki rządu podczas negocjacji płacowych z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Dialogu Społecznego”.

„Wicepremier Beata Szydło przerzuca na samorządy terytorialne pełną odpowiedzialność za sfinan-sowanie podwyżek płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w placówkach oświatowych, informując związkowców, że nie ma potrzeby zmian w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019” – uważa Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

Według niego podwyżki w wysokości, o której informują uczestnicy rozmów, nie mają żadnego pokrycia w zaplanowanej na rok bieżący w budżecie państwa kwocie subwencji.

„Bez adekwatnych zmian w budżecie proponowane przez rząd zmiany w zasadach wynagradzania nauczycieli będą musiały w całości być sfinansowane przez gminy, powiaty i województwa, stanowiąc nowe, ogromne obciążenie budżetów gmin, powiatów i województw” – alarmuje Frankiewicz.

Jak podkreśla, działanie to jest złamaniem konstytucyjnie gwarantowanej adekwatności dochodów samorządu terytorialnego do zakresu realizowanych przez JST zadań publicznych.

Zaznacza, że samorządy gmin i powiatów od dwóch lat ponoszą poważne konsekwencje zmian w systemie oświaty, wprowadzanych przez resort edukacji.

Z wyliczeń ZMP wynika, że luka finansowa pomiędzy wydatkami samorządów na edukację a otrzymywanymi od Rządu środkami z subwencji oświatowej wzrosła w latach 2017–2018 aż o 12,5% (6 mld zł), osiągając kwotę 23,5 mld zł.

„Jednocześnie w tym okresie wyraźnie obniżyła się relacja kwoty rządowej subwencji oświatowej w stosunku do wielkości budżetu państwa i produktu krajowego brutto” – wskazuje prezes ZMP, podkreślając, że konsekwencją takich działań będzie wstrzymanie wielu samorządowych inwestycji.

ZMP wnioskuje o pilne spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim, minister finansów Teresą Czerwińską i ministrem Jerzym Kwiecińskim.

We wtorek wicepremier Beata Szydło poinformowała o nowej propozycji dla nauczycieli. "Strona rządowa zaproponowała dzisiaj nieco inne ukształtowanie wzrostu wynagrodzeń - na zasadzie zmiany w rozdysponowaniu dodatków" - powiedziała Szydło. "Czyli tym samym wzrost wynagrodzeń w tej samej puli, która jest przeznaczona w tej chwili kształtować się na wyższym poziomie, czyli we wrześniu nie na poziomie pięciu, a dziewięciu procent wzrostu wynagrodzenia" - wskazała.

W wyniku negocjacji płacowych przyśpieszyła podwyżka dla nauczycieli; szefowa MEN zapowiedziała też przyznanie dodatku "na start" nauczycielom stażystom, a dodatku za wyróżniającą się pracę nie tylko nauczycielom dyplomowanym, ale także kontraktowymi i mianowanym.

Na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w poniedziałek, do dotychczasowych propozycji MEN wicepremier Szydło dodała skrócenie ścieżki awansu zawodowego, m.in. stażu dla nauczyciela stażysty do 9 miesięcy, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł i zmniejszenie biurokracji.

aba/

Polityka - najnowsze informacje