piątek, 29 marca 2019 11:21

"Zywiecki Raj" turystyczną marką powiatu

Autor Mądry Natalia
"Zywiecki Raj" turystyczną marką powiatu

26 marca br. w Gminnym Ośrodku Kultury, w Łodygowicach, odbyła się konferencja podsumowująca prace nad opracowaniem marki i jednocześnie inaugurująca wprowadzenie marki turystycznej "Żywiecki Raj" W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych sektorów i środowisk: przedstawiciele samorządu terytorialnego, kultury, lokalni przedsiębiorcy, działacze społeczni, osoby którym leży na sercu dobro mikroregionu jakim jest Żywiecczyzna.

Podczas spotkania Starosta Żywiecki Andrzej Kalata i Prezes LGD „Żywiecki Raj” Stanisław Pawlus, odsłonili logo marki turystycznej "Żywiecki Raj".
Konferencja została uwieńczona podpisaniem listu intencyjnego przez włodarzy całego powiatu żywieckiego. Podpisany list intencyjny to deklaracja dążenia do pogłębiania dalszej współpracy i rozwijania działań w obszarze turystyki i promocji Żywiecczyzny, to początek przyszłych, wspólnych inicjatyw pod marką "Żywiecki Raj".

Konsorcjum podmiotów: firma SocLab oraz przedstawiciele Fundacji Laboratorium Inicjatyw Środkowoeuropejskich z Cieszyna na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Żywiecki Raj” opracowało strategie promocji regionu „Program promocji marki turystycznej Żywiecki Raj”. Zostało również stworzone logo marki turystycznej i Księga znaku. Identyfikacje wizualną przygotowała Aleksandra Żulińska.

Wprowadzenie marki turystycznej Żywiecki Raj ma na celu stworzenie regionu turystycznego, którego marka, wysoka jakość świadczonych usług oraz spójny marketing mają zachęcać do przyjazdu na obszar Żywiecczyzny. Marka będzie gwarantem, że informacje nt. miejsca będą wiarygodne, zaś turysta będzie mógł sprawnie zorganizować swoją podróż korzystając z atrakcji i usług zgrupowanych w ramach obszaru wizerunkowego marki Żywiecki Raj. Podjęte działania przyczynią się do stworzenia warunków dla kooperacji organizacji turystycznych, samorządów i podmiotów branży turystycznej, co w perspektywie czasu zaowocuje profesjonalizacją zarządzania turystyką na poziomie lokalnym. Wprowadzenie marki turystycznej Żywiecki Raj to podwalina do współpracy przy tworzeniu wspólnej oferty turystycznej pod jednym, dużo mocniejszym wizerunkowo szyldem. Aby starania te odniosły sukces niezbędna jest ciągłość działań w dłuższym okresie oraz przede wszystkim współpraca podmiotów i partnerów zaangażowanych w proces budowy marki i oferty regionu.

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj”, które zainicjowało wprowadzenie marki turystycznej na całej Żywiecczyźnie - to trójsektorowe partnerstwo, stworzone oddolnie, które zrzesza: osoby fizyczne, przedsiębiorców, samorządy oraz organizacje pozarządowe.

Aktywność Stowarzyszenia opiera się na szeregu działań, które mają na celu rozwój obszaru LGD, ożywienie gospodarcze i społeczne, poprzez realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność obszaru LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023, gdzie jednym z celów strategii jest wykreowanie rozpoznawalnej marki Żywiecki Raj. Inicjatorem powstania LGD „Żywiecki Raj” był Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu, który złożył we wrześniu 2004 r. wniosek w ramach Pilotażowego Programu Leader+ na Schemat I dla projektu pn. „Ożywienie na Żywiecczyźnie - aktywna współpraca podstawą rozwoju obszarów wiejskich Powiatu Żywieckiego”, co dało podwaliny do wspólnych działań, promocji Żywiecczyzny.

Info/Foto: Starostwo Powiatowe w Żywcu

Żywiec - najnowsze informacje

Rozrywka