wtorek, 9 stycznia 2024 12:41

10 stycznia darmowa komunikacja miejska w Krakowie i okolicach. Powodem zanieczyszczone powietrze

Autor Katarzyna Domagała
10 stycznia darmowa komunikacja miejska w Krakowie i okolicach. Powodem zanieczyszczone powietrze

10 stycznia z powodu przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10 w Gminie Kraków oraz sąsiednich obowiązuje bezpłatna komunikacja miejska.

Ze względu na prognozę przekroczenia średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie bezpłatnej komunikacji jutro, 10 stycznia, od godz. 0.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie - czytamy na stronie Urzędu Miasta Krakowa.

Bezpłatna komunikacja miejska obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW poinformował, że w środę, 10 stycznia, istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Źródło: krakow.pl

Foto: Mateusz Łysik

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka