sobota, 4 września 2021 08:57

Amazon inwestuje w Lasy Deszczowe w Brazylii

Autor Artykuł zewnętrzny
Amazon inwestuje w Lasy Deszczowe w Brazylii

Amazon wraz z The Nature Conservancy zapowiada inwestycje w ekologiczne rozwiązania usuwania dwutlenku węgla w Brazylii

Program rozpocznie się w amazońskich lasach deszczowych, koncentrując się na ponownym zalesianiu i regeneracyjnym agroleśnictwie, stymulując jednocześnie zrównoważony miejscowy rozwój gospodarczy.

Inwestycja firmy Amazon zakłada usunięcie do 10 milionów ton metrycznych emisji dwutlenku węgla do roku 2050 - co odpowiada rocznej emisji pochodzącej z 2 milionów samochodów.

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)-- Działając na rzecz wspierania międzynarodowych rozwiązań w walce z kryzysem klimatycznym, Amazon (NASDAQ: AMZN) poinformował dziś o uruchomieniu Akceleratora Agroleśnictwa i Rekultywacji we współpracy z The Nature Conservancy, światową organizacją ekologiczną. Akcelerator umożliwi stworzenie bardziej zrównoważonego źródła dochodu dla tysięcy miejscowych rolników w brazylijskim amazońskim stanie Pará, a jednocześnie przyczyni się do odbudowy rodzimych lasów deszczowych i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez naturalne wychwytywanie i magazynowanie dwutlenku węgla.

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu rozwiązania wykorzystujące zasoby naturalne mają do odegrania kluczową rolę w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatu. Rządy i sektor prywatny mogą zarówno zredukować emisje dwutlenku węgla, jak i usunąć węgiel z atmosfery poprzez inwestowanie w rozwiązania oparte na naturze na szeroką skalę. Akcelerator Agroleśnictwa i Rekultywacji jest jednym z takich projektów usuwania dwutlenku węgla i częścią obietnicy Amazona do wypełnienia Zobowiązania Klimatycznego, które spółka współtworzyła z Global Optimism. Sygnatariusze programu zobowiązują się do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 r., czyli 10 lat przed Porozumieniem Paryskim.

W ramach swojego zobowiązania do wypełnienia Zobowiązania Klimatycznego Amazon przede wszystkim kontynuuje wdrażanie innowacji i inwestuje w dekarbonizację swojej działalności. Firma zakupiła 100000 elektrycznych pojazdów dostawczych i jest największym korporacyjnym nabywcą energii odnawialnej na świecie. Amazon inwestuje również w bazujące na środowisku naturalnym rozwiązania poza swoim łańcuchem wartości poprzez fundusz Right Now Climate Fund, który wspiera Akcelerator oraz pozostałe projekty mające na celu rekultywację zdegradowanych terenów w sposób poprawiający warunki życia lokalnych społeczności i usuwa dwutlenek węgla z atmosfery. Ponadto, poprzez niedawno ogłoszoną Koalicję LEAF - publiczno-prywatną inicjatywę mającą na celu zmobilizowanie co najmniej 1 miliarda dolarów na ochronę światowych lasów tropikalnych - firma Amazon, wraz z partnerami, pracuje nad ograniczeniem wylesiania lasów tropikalnych, zmniejszając ilość dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery.

„Odbudowa lasów na świecie jest jednym z najbardziej znaczących działań, jakie możemy podjąć w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, natomiast powodzenie tego przedsięwzięcia będzie wymagało innowacyjnych rozwiązań - powiedziała Kara Hurst, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Amazon. -Jesteśmy dumni, że we współpracy z The Nature Conservancy uruchamiamy Akcelerator Agroleśnictwa i Rekultywacji wspierający rozwiązania, których priorytetem jest wysoka integralność środowiskowa i zdecydowane korzyści dla społeczności. Amazon z przyjemnością przyczyni się do tego, że nasza pasja do innowacji wraz ze wsparciem finansowym wpłynie na poprawę warunków życia społeczności lokalnych w Brazylii, jednocześnie pomagając chronić planetę dla przyszłych pokoleń”.
„Nauka nie pozostawia wątpliwości, że systemy naturalne są priorytetem w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery, a najnowszy raport IPCC tylko to podkreśla - powiedziała Christiana Figueres, współzałożycielka Global Optimism i była szefowa ONZ ds. klimatu odpowiedzialna za Porozumienie Paryskie. - Ochrona istniejących ekosystemów i rekultywacja zdegradowanych terenów mają kluczowe znaczenie jako strategie ograniczania emisji dwutlenku węgla, zwłaszcza w ciągu najbliższej dekady lub dwóch. Projekty, które pozwalają to osiągnąć - aby utrzymać zarówno przyrodę, jak i środki do życia lokalnej społeczności - są bezcenne z punktu widzenia transformacji umożliwiającej rozwój na długo po kryzysie klimatycznym. Wyrażam uznanie dla Amazona i The Nature Conservancy”.

Początkowa inwestycja Amazona w akcelerator zapewni wsparcie 3000 rolnikom i przywróci do życia około 20000 hektarów - powierzchnię równą mniej więcej powierzchni miasta Seattle - w ciągu trzech lat, usuwając z atmosfery do 10 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla do roku 2050.

The Nature Conservancy będzie współpracować ze Światowym Centrum Agroleśnictwa i szeregiem lokalnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego w celu wdrożenia akceleratora, co ma na celu pomoc drobnym rolnikom w przywróceniu zdegradowanych pastwisk do rodzimych lasów i roślinności agroleśniczej. Systemy agroleśnicze zapewnią im stabilne źródło dochodów dzięki sprzedaży kakao i innych upraw. Akcelerator będzie również prowadzić eksperymenty z nowatorskimi sposobami wspierania rolników i kształtowania rynków zrównoważonych towarów pochodzenia leśnego, w tym z wykorzystaniem technologii cyfrowych, oraz będzie rozwijać nowe metodologie i technologie satelitarne w zakresie ilościowego i satelitarnego określania i monitorowania usuwania dwutlenku węgla.

„Pará stanowi dom dla 9% światowego lasu tropikalnego, jednak stoi w obliczu bezprecedensowego tempa wylesiania traci 3300 akrów każdego dnia w ciągu ostatniego roku - powiedziała Jennifer Morris, dyrektor generalny The Nature Conservancy. - W ciągu ostatnich 13 lat, niewielkie gospodarstwa rolne w stanie Pará - obszarze, w którym rolnictwo bezdrzewne może wydawać się jedyną opcją - były odpowiedzialne za średnio 40% wylesiania stanu. Od 20 lat The Nature Conservancy współpracuje z drobnymi rolnikami, liderami społeczności, urzędnikami państwowymi i rdzennymi mieszkańcami, aby zidentyfikować i wdrożyć rozwiązania przynoszące obopólne korzyści, m.in. takie jak agroleśnictwo, które umożliwiają ludziom i przyrodzie pomyślny rozwój. Dzięki współpracy z firmą Amazon uzyskamy zasoby i pomoc techniczną niezbędne do realizacji tego programu oraz udowodnimy, że agroleśnictwo regeneracyjne i rynki emisji dwutlenku węgla są realnymi modelami biznesowymi dla społeczności w Amazonii”.
„Należy połączyć siły, aby osiągnąć to, co może być celem stulecia: rozwój naszych gospodarek i zabezpieczenie dochodów ludzi, przy jednoczesnym zachowaniu i przywróceniu lasów - powiedział Helder Barbalho, gubernator stanu Pará. - Stan Pará jest przygotowany do podjęcia tego wyzwania, a nasza strategia jest jasno określona w planie Amazonia Agora, który zobowiązuje nas do pozostania wolnymi od emisji dwutlenku węgla do 2036 roku poprzez ograniczenie wylesiania i promowanie odbudowy lasów. Inwestycje, takie jak te firmy Amazon, w zrównoważone agroleśnictwo i ponowne zalesianie w stanie Pará są niezwykle pożądane. Inicjatywa ta przyniesie znaczące korzyści dla społeczności stanu, zasobów naturalnych i bioróżnorodności”.

Więcej informacji na temat zaangażowania firmy Amazon w zrównoważony rozwój można znaleźć na stronie: https://sustainability.aboutamazon.com.

Amazon

Amazon kieruje się czterema zasadami: poświęcenie na rzecz klienta, a nie konkurencji, pasja do wynalazków, zaangażowanie w doskonałość operacyjną oraz myślenie długoterminowe. Firma dąży do tego, aby być najbardziej zorientowaną na klienta korporacją na świecie, najlepszym pracodawcą i najbezpieczniejszym miejscem pracy. Opinie klientów, zakupy za jednym kliknięciem, spersonalizowane rekomendacje, usługi typu Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablety Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologia Just Walk Out, Amazon Studios i Zobowiązanie Klimatyczne to tylko niektóre z nowatorskich rozwiązań firmy Amazon. Więcej informacji można znaleźć na stronie amazon.com/about oraz śledząc @AmazonNews.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy to ogólnoświatowa organizacja zajmująca się ochroną terenów i wód, od których zależy życie wszystkich organizmów. W oparciu o wiedzę naukową organizacja tworzy innowacyjne, praktyczne rozwiązania najtrudniejszych wyzwań, z jakimi zmaga się obecnie świat, aby środowisko naturalne i ludzie mogli razem dobrze się rozwijać. Stawia czoła zmianom klimatycznym, ochronie terenów, wód i oceanów na niespotykaną dotąd skalę, zapewniając zrównoważoną gospodarkę żywnościową i wodną i wspierając wysiłki miast na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działając na obszarze 72 państw i terytoriów - 38 zapewniając bezpośrednią ochronę i 34 za pośrednictwem partnerów - organizacja stosuje filozofię opartą na współpracy z miejscową ludnością, samorządami, sektorem prywatnym i innymi partnerami. Więcej informacji na stronie https://www.nature.org/en-us/ oraz na profilu @nature_press w serwisie Twitter.

Wersja źródłowa komunikatu w serwisie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210902005314/en/.

Źródło: Amazon.com, Inc.
Źródło informacji: Business Wire

Ekologia - najnowsze informacje